Dodenherdenking gemeente Smallingerland op donderdag 4 mei

Op donderdag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking van de gemeente Smallingerland plaats. U bent van harte welkom. 

Start bij het Carillon in Drachten

We starten om 18.55 uur bij het Carillon, in het centrum van Drachten, onder begeleiding van Fanfare Oerterp, om vervolgens in stille tocht naar het Van Haersmapark te gaan. Dit zal circa een kwartier duren. Tijdens de tocht worden de kransen gedragen door leerlingen van OSG Singelland, brede school De Wiken – OBS De Kameleon en PCBO Het Mozaïek – en PCBO It Ambyld. De krans voor KNIL-militairen wordt door familieleden gedragen.

Officiële plechtigheid

De officiële plechtigheid wordt namens de gemeente geopend door Peter Boomsma en start om 19.20 uur in het Van Haersmapark. De eerste krans wordt gelegd door burgemeester Jan Rijpstra en zijn vrouw Caro van Dijk bij het oorlogsmonument, dat is opgericht ter nagedachtenis aan 18 medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. 

Vervolgens worden kransen gelegd bij het algemeen monument namens de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland, de veteranen, het OSG Singelland en de KNIL-militairen. Vervolgens worden kransen gelegd bij het Sinti en Roma monument, het Joods monument en het Nederlandse-Tramweg-Maatschappij-monument.

Kransen gelegd door leerlingen en jongeren

De kransen worden gelegd door leerlingen van brede school De Wiken, It Ambyld en OSG Singelland. Ook zullen er door circa vijftig leerlingen en jongeren van genoemde scholen bloemen bij de monumenten worden gelegd, evenals door leerlingen van OBS De Swetten, gereformeerde basisschool De Parel en jongeren van MOS. 

Burgemeester Jan Rijpstra

Na de kranslegging en het leggen van de bloemen is het woord aan burgemeester Jan Rijpstra. 

Twee minuten stilte

Na het taptoesignaal om 19.57 uur en de twee minuten stilte worden de eerste twee coupletten van het Wilhelmus gespeeld, onder muzikale begeleiding van CMV Crescendo Drachten. Daarna kunnen de bezoekers deelnemen aan het defilé langs de monumenten.