Extra agendapunt raadsvergadering 19 september: Noodhulp Marokko

Op 19 september staat er een extra agendapunt op de agenda van de Ronde Tafel, Het Debat en Het Besluit: de gemeenteraad zal het voorstel van burgemeester en wethouders bespreken om 1 euro per inwoner bij te dragen aan een fonds voor noodhulp aan Marokko.

Meer info

De Ronde Tafel-vergadering begint om 19.00 uur, gevolgd door Het Debat en Het Besluit. Wilt u meer informatie? Ga dan naar deze pagina.