Handhaving op zaterdag 15 januari

In de gemeente Smallingerland zien wij ook dat de draagkracht in de samenleving door en voor de lockdown afneemt. Ondernemers staat het water aan de lippen en zij redden het niet altijd met de huidige steunpakketten. Ook de sociale gevolgen zijn groot.

Oproep aan het kabinet

Samen met de noordelijke gemeenten hebben wij dan ook woensdag een dringende oproep gedaan aan het kabinet. In deze oproep pleiten we naast de aandacht voor de zorg, om meer evenwicht te brengen in de verschillende sociale-, maatschappelijke- en economische effecten en te kijken onder welke omstandigheden de samenleving op korte termijn wel veilig open kan.

Persconferentie 14 januari - 19.00 uur

Vanavond wordt tijdens de persconferentie duidelijk welke covid-maatregelen gelden vanaf zaterdag 15 januari 2022. We hopen dat het kabinet gehoor geeft aan onze hierboven genoemde oproep. Als gemeente volgen wij de landelijke covid-richtlijnen. Deze zijn voor ons leidend. We roepen u op om de eventuele aanpassingen in de landelijke richtlijnen te volgen. De naleving van de covid-maatregelen is in de eerste plaats ieders eigen verantwoordelijkheid. We vertrouwen erop dat iedereen op een zorgvuldige en respectvolle manier hiermee omgaat. De gemeente houdt toezicht op de naleving van de covid-maatregelen. In geval van overtreding kan daadwerkelijk worden ingegrepen. Afhankelijk van de situatie kan dit in de vorm van aanspreken, waarschuwen, beboeten, of het sluiten van een pand.

Hoewel we helaas voorlopig zullen moeten leven met en de gevolgen van deze coronapandemie, blijven we hoopvol dat we straks ons 'normale'  leven zoveel mogelijk weer kunnen oppakken.