Informerende raadsbijeenkomst De Welle

Dinsdag 17 januari 2023 vindt vanaf 19.00 uur een informerende raadsbijeenkomst plaats over zwembad De Welle. De bijeenkomst geldt als voorbereiding op het raadsbesluit over De Welle op 7 februari. U bent van harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, de bijeenkomst wordt niet gestreamd. Wethouder van der Zwan doet, namens het college, de aftrap.

Programma

Het programma is als volgt:

  1. Opening
  2. Ambities project & besluit 2020
  3. Onderhandelingsresultaat
  4. Alternatieven
  5. Financiën
  6. Planning en besluit

De verschillende programmaonderdelen worden voorafgegaan door een korte presentatie/toelichting.