Invoering Omgevingswet

De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert. De wet gaat in per 1 januari 2024.

Oefenen en zaken regelen

Gemeente Smallingerland heeft de techniek al een tijdje op orde, maar is blij met het afgesproken half jaar om te oefenen en zaken te regelen.

Langjarig proces

Het vaststellen van de inwerkingtredingsdatum is het sluitstuk van een langjarig proces. De afgelopen jaren is er door gemeenten veel energie en tijd gestoken in de voorbereiding op de invoering. 

Meer informatie over de invoering van de Omgevingswet is onder andere te vinden op de website van Rijksoverheid.