Invoering omgevingswet pas in 2024

Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge stelt voor de omgevingswet pas in januari 2024 in te laten gaan. Gemeenten en het bedrijfsleven hebben dan nog genoeg tijd voor de voorbereiding van deze ingrijpende wet, zo laat hij aan de Tweede Kamer weten.

Gemeente Smallingerland en de omgevingswet

Gemeente Smallingerland heeft de techniek al een tijdje op orde, maar is blij met het afgesproken half jaar om te oefenen en zaken te regelen.

Anneke van de Meer, programmamanager: "De gemeente werkt al steeds meer in de geest van de Omgevingswet. Onze systemen zijn er klaar voor en we gaan door onze dienstverlening daarop aan te passen. De eerste stappen zijn al een jaar geleden gezet. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld eerst een verzoek Verkennen initiatief bij de gemeente aanvragen bij een ingewikkeld initiatief."

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid is meer te lezen over de invoering van de omgevingswet.