Nieuwe opvanglocatie voor Oekraïners

De gemeente Smallingerland is in gesprek om de locatie van voormalig ROC Friese Poort aan de Wetterwille te Drachten voor te bereiden om vluchtelingen uit Oekraïne te kunnen opvangen. Deze tijdelijke opvang zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 gereed zijn en zal ruimte geven aan maximaal 150 personen.

Burgemeester Jan Rijpstra over de voorgenomen locatie: "De voortwoedende oorlog in Oekraïne, en de hoeveelheid vluchtelingen die dit met zich meebrengt, vraagt een continue inzet van ons allen om onderdak te verlenen aan hen die het nodig hebben. Dagelijks horen we over de verschrikkingen van deze oorlog. Met name in deze feestdagen is het dus goed nieuws om te kunnen melden dat wij met de uitbreiding van de capaciteit op de locatie aan de Wetterwille aan onze humanitaire plicht kunnen blijven voldoen."

Kort na Nieuwjaarsdag wordt een gesprek georganiseerd met omwonenden over de details en de randvoorwaarden van de opvang. De omwonenden zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Achtergrond

In Smallingerland worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij hotel Van der Valk, de Burgemeester Wuiteweg, het Ichtushus, de Omloop in Drachten en in Oudega. In totaal zijn hier maximaal zo'n 225 plekken beschikbaar.