Nieuwe politieke partijen kunnen zich inschrijven voor gemeenteraadsverkiezing

Nieuwe politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing, moeten zich uiterlijk 20 december 2021 inschrijven. Bestaande partijen die onder een andere naam mee willen doen, moeten dat ook uiterlijk op die datum regelen.

Aanmelden nieuwe partij

U kunt uw politieke partij aanmelden door het formulier Verzoek tot registratie van aanduiding in te vullen. Die stuurt u samen met alle bewijsstukken naar verkiezingen@smallingerland.nl. Daaronder valt ook het betalingsbewijs voor de waarborgsom van € 112,50. Dit bedrag krijgt u terug als u een kandidatenlijst heeft aangeleverd. Lees meer over de aanmelding en de voorwaarden op Inschrijving voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Naam bestaande partij veranderen

Wil uw bestaande partij meedoen onder een andere naam? Dan stuurt u daarvoor een schriftelijk wijzigingsverzoek naar het Centraal Stembureau. Voeg daar ook een recent uittreksel van de KVK aan toe. Voor het wijzigen van de naam van uw partij betaalt u geen waarborgsom.