Ondermijningsactie Drachtster Kaden uitgevoerd op 20 april 2023

Op donderdagavond 20 april hebben meerdere overheidsinstanties controles uitgevoerd bij drie ondernemingen aan de Noordkade in Drachten.Onder de instanties waren de Nederlandse Arbeidsinspectie, Douane Groningen, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, politie en gemeente Smallingerland. De gezamenlijke ondermijningsactie had als doel overtredingen van wet- en regelgevingen op te sporen, waarbij er vermoedens waren van illegale activiteiten binnen legale bedrijven.

Meldingen

Aanleiding voor de actie waren verschillende meldingen, onder andere vanuit de samenleving, die uitgebreid werden onderzocht. Tijdens de controle zijn diverse overtredingen vastgesteld. Zo werden er waarschuwingen uitgedeeld op het gebied van arbeidstijdenregistratie en hygiëne rondom onverpakte etenswaren. Een hercontrole zal plaatsvinden om te controleren of hieraan voldaan wordt.

Geen verbruiksbelasting

Bij een van de gecontroleerde winkels werden vijf productsoorten aangetroffen waarvoor mogelijk geen verbruiksbelasting was betaald. De onderneming krijgt nu veertien dagen de tijd om te reageren, anders volgt er een boete. Daarnaast werden er bij twee ondernemingen tekortkomingen geconstateerd op het gebied van brandveiligheid en vluchtroutes, wat nader zal worden onderzocht.

Ondernemers werken goed mee

De betrokken ondernemers werkten over het algemeen goed mee aan de actie. De wijkagent was aanwezig bij de controle en ontving complimenten van andere (horeca)ondernemers aan de Kaden.

"Duidelijk signaal"

Jan Rijpstra, burgemeester van de gemeente Smallingerland, benadrukte het belang van de multidisciplinaire aanpak: "Laat deze actie een duidelijk signaal zijn dat overtredingen niet worden getolereerd. De overheid werkt integraal samen, ziet strikt toe op de naleving van verschillende wet- en regelgeving en grijpt in waar nodig. Mijn complimenten aan de slagvaardigheid van de diverse instanties bij de voorbereiding en uitvoering van deze actie. We sluiten niet uit dat we in de toekomst vaker dit soort acties zullen uitvoeren."