Openbare zitting Centraal stembureau 21 maart 10.00 uur

Op maandag 21 maart om 10.00 uur is de openbare zitting van het Centraal Stembureau in de raadzaal van het gemeentehuis. In deze zitting wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bekendgemaakt.

De zitting volgen

U kunt de zitting bijwonen in het gemeentehuis. Ook is de zitting digitaal te volgen via deze link

Bezwaar maken

Na de bekendmaking onderbreken we de bijeenkomst. Tijdens deze onderbreking kunnen de aanwezigen bezwaar maken. Volgt u de bijeenkomst online? Ook dan kunt u bezwaar maken:

  • mail tijdens de onderbreking naar verkiezingen@smallingerland.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij nemen meteen contact met u op zodat u uw bezwaar kunt toelichten. Of:
  • bel tijdens de onderbreking naar telefoonnummer 06-311 026 11.

Na de zitting ligt het proces-verbaal tijdens openingstijden ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis.