Opnieuw aanbesteding kunstgrasveld voetbalvereniging Drachtster Boys

Het plan is om bij voetbalvereniging Drachtster Boys een kunstgrasveld aan te leggen. Het kunstgrasveld komt in de plaats van het huidige natuurgrasveld. Tijdens de aanbesteding is gebleken, dat er in de begroting 2023-2026 geen krediet was opgenomen voor de aanleg van dit veld. Om deze reden is de aanbesteding stopgezet.

Wethouder Sipke Hoekstra: "Het college staat voor een betrouwbaar en stabiel bestuur. Wat nu gebeurd is, past daar niet bij. Daarom betreuren we de gang van zaken. Zodra het kenbaar werd, hebben we contact gezocht met het bestuur van Drachtster Boys. Daar hebben we uitgelegd wat er aan de hand is en de vervolgstappen besproken. Dit betekent dat we alsnog een kredietvoorstel aan de gemeenteraad doen voor het kunstgrasveld."

De gemeente Smallingerland vindt het belangrijk dat sport voor een zo breed mogelijke doelgroep bereikbaar is. We zetten de komende jaren dan ook onder andere in op het vergroten van mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, te recreëren en te kunnen sporten.

De gemeenteraad is via deze brief hiervan op de hoogte gesteld.