Raadsvergadering 19 september 2023

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 19 september vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

UPDATE: Op 19 september staat er een extra agendapunt op de agenda van de Ronde Tafel, Het Debat en Het Besluit: de gemeenteraad zal het voorstel van burgemeester en wethouders bespreken om 1 euro per inwoner bij te dragen aan een fonds voor noodhulp aan Marokko.

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 19 september a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl

Agenda De Ronde Tafel - locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Regionaal beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2024-2027
 4. Begrotingswijziging FUMO
 5. Sluiting

Let op: in de vooraankondiging stond nog het onderwerp 'toekomst vliegveld Drachten'. Dit onderwerp komt op een later moment aan bod in de Ronde Tafel. 

Het Plein – locatie Hal van het gemeentehuis 

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling agenda
 4. Uitvoeringsovereenkomst gemeente Smallingerland en Carins
 5. Beschikbaar stellen krediet voor beveiliging opvanglocaties
 6. Bestemmingsplan naast Fallaetswei 12a, Drachtstercompagnie
 7. Bestemmingsplan en MER Oudega - Nije Aldegeaster Sânning
 8. Bestemmingsplan en wijziging welstandskaders Drachten, De Wetterwille
 9. Herijkte missie en visie FUMO
 10. Accountantsverslag jaarrekening 2022
 11. Motie vreemd aan de orde van de dag van de PvdA – minimumloon bij aanbestedingen
 12. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Vaststelling van de besluitenlijsten
 4. Ingekomen stukken
 5. Uitvoeringsovereenkomst gemeente Smallingerland en Carins
 6. Beschikbaar stellen krediet voor beveiliging opvanglocaties     
 7. Bestemmingsplan naast Fallaetswei 12a, Drachtstercompagnie
 8. Bestemmingsplan en MER Oudega - Nije Aldegeaster Sânning
 9. Bestemmingsplan en wijziging welstandskaders Drachten, De Wetterwille
 10. Herijkte missie en visie FUMO
 11. Accountantsverslag jaarrekening 2022
 12. Motie vreemd aan de orde van de dag van de PvdA – minimumloon bij aanbestedingen
 13. Sluiting

De vergadering is live te volgen via deze pagina of via Smelne FM.