Raadsvergadering 7 februari om 19.00 uur

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 7 februari vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 7 februari a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl.

Agenda De Ronde Tafel I - locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Raadsvoorstel Burgemeester Wuiteweg 136, Drachten (met complete zienswijzenotitie)
 4. Bestemmingsplan Vrijstaande woning Duizendblad, Drachten
 5. Nieuwbouw Speciaal (Basis) Onderwijs - wensen en bedenkingen krediet
 6. Bestemmingsplan Nijewei 80, Boornbergum
 7. Sluiting

Agenda De Ronde Tafel II - locatie: Trouwzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bestemmingsplan Drachten - De Drift
 4. Bestemmingsplan De Sprank, Drachten
 5. Bestemmingsplan Kavel De Fintsjes, Rottevalle
 6. Lidmaatschap Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân (OVEF)
 7. Wijziging Wet gemeenschappelijke regeling en rol gemeenteraad
 8. Sluiting

Het Plein – locatie: Hal van het gemeentehuis om 20.00 uur

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bestemmingsplan Haven 17 en 17a Rottevalle
 4. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
 5. Zienswijze Kaderbrief 2024-2027 Veiligheidsregio Fryslân
 6. Fryske regiovisie Jeugdhulp 2023-2026
 7. Zwemcentrum De Welle, realisatie en aanpassing projectkaders
 8. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Vaststelling van de besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Bestemmingsplan Haven 17 en 17a Rottevalle
 7. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
 8. Zienswijze Kaderbrief 2024-2027 Veiligheidsregio Fryslân
 9. Fryske regiovisie Jeugdhulp 2023-2026
 10. Zwemcentrum De Welle, realisatie en aanpassing projectkaders
 11. Sluiting

De vergadering is live te volgen via Notubiz of via Smelne FM.