Raadsvergadering op dinsdag 23 mei 19:00 uur

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 23 mei vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 23 mei a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl.

Agenda De Ronde Tafel I - locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Zienswijze omgevingsvergunning herinrichting Van Haersmapark t.b.v. aanleg 10 parkeerplaatsen
 4. Sluiting

Agenda De Ronde Tafel II - locatie: Trouwzaal

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Budgetoverheveling 2022 en bijstellingen kredieten 2023
 4. Programma NOVEX
 5. Financiële stukken Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark Drachten
 6. Uitvoering Jaarplan 2023-2024 Werkgroep 8 maart
 7. Sluiting

Het Plein – locatie: Hal van het gemeentehuis 

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Initiatiefvoorstel Parken
 4. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Marrekrite - Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
 5. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Vaststelling van de besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Initiatiefvoorstel Parken
 7. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Marrekrite - Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
 8. Sluiting

De vergadering is live te volgen via deze pagina of via Smelne FM.