Siebren van der Berg en Koen Eekma vormen per 1 januari het nieuwe directieteam van gemeente Smallingerland

Met ingang van 1 januari 2022 zullen Siebren van der Berg en Koen Eekma de tweehoofdige directie vormen van de gemeente Smallingerland. Beiden werken op dit moment als concerndirecteur bij Smallingerland.

Van der Berg zal zich als gemeentesecretaris/algemeen directeur richten op de verbinding tussen de organisatie en het college, door leiding te geven aan de ambtelijke organisatie en eerste adviseur te zijn van het college. Vanuit die rol is hij primair verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

Eekma zal zich als concerndirecteur/1e loco-gemeentesecretaris richten op de realisatie van de in de visies beschreven strategische maatschappelijke doelen. Vanuit die rol is hij primair verantwoordelijk voor de vertaling van visies (Sociale Koers, Omgevingsvisie en Economische Agenda) naar strategie en uitvoering en het sturen op samenhang. Naast deze rolverdeling vult de directie verder haar sturingsrol in door leiding te geven aan de teammanagers en het opdrachtgeverschap van de grote programma's en projecten.

Burgemeester Jan Rijpstra, met in zijn portefeuille personeel en organisatie, vult aan: 'Met het vertrek van de huidige gemeentesecretaris Jelmer Mulder naar de gemeente Hoogeveen hebben we ruim de tijd gehad om een zorgvuldige afweging te kunnen maken in 'hoe verder'. We hebben er voor gekozen om geen nieuw directielid te werven. Dat heeft verschillende redenen, maar de belangrijkste reden is dat we een stevig vertrouwen hebben in onze huidige directeuren Koen Eekma en Siebren van der Berg. Wij zien dat de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie in een nieuwe fase is gekomen en nu is de stap nodig naar een moderne, ontwikkelende gemeente. Siebren en Koen verbinden zich als nieuwe tweehoofdige directie aan dit vervolg. Dit is een gezamenlijke opdracht, waarbinnen zij vanuit gelijkwaardigheid en hun competenties, een verschillende oriëntatie krijgen.'