Subsidies Regiofonds voor verbetering samenwerking en leefbaarheid Zuidoost-Friesland

Van 6 tot en met 30 september 2021 kunt u subsidie aanvragen uit het Regiofonds. U moet daarvoor een idee aandragen dat de samenwerking en leefbaarheid in kernen in Zuidoost-Friesland verbetert. Hiervoor staat € 250.000 klaar.

Meerdere subsidierondes

In de komende 2 jaar volgen nog eens 3 subsidierondes. In de Regiodeal is in totaal € 900.000 opzijgelegd voor deze subsidie. Het fonds is een aanvulling op de dorpenfondsen van de gemeentes Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland. De subsidies moeten de regio versterken door de samenwerking en de leefbaarheid te verbeteren.

Inwoners, organisaties en kleine bedrijven kunnen de subsidie aanvragen. U vraagt minimaal € 3.000 en maximaal € 50.000 aan.

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie aan via fryslan.frl/regiofonds. Daar vindt u ook alle voorwaarden voor de subsidie. Voor vragen kunt u contact opnemen met het regiokantoor van Streekwurk Zuidoost-Fryslân.