Uitnodiging online bijeenkomst over toekomst centrum Drachten

Het college van B&W van de gemeente Smallingerland heeft besloten om voor de inrichting van het centrum van Drachten een nieuw plan op te stellen. Het doel van dit plan is om vanuit een breed gedragen ambitie te komen tot een centrum wat past bij de toekomst. Het centrum van Drachten laat op dit moment een versnipperd en rommelig beeld zien. De afgelopen 10 jaar is er veel geïnvesteerd in de openbare ruimte maar dit heeft nog niet voldoende geleid tot een samenhangend en krachtig stadshart Drachten.

Online informatiesessie op woensdag 26 januari om 19.30 uur

Het college nodigt u uit voor een online informatiebijeenkomst (webinar) om u mee te nemen in het proces om te komen tot een krachtig stadshart Drachten. Stefan van Aarle van bureau StadsKracht vertelt hierover meer. Na deze presentatie vindt er een tafeldiscussie plaats door een aantal betrokkenen uit het centrum, zoals ondernemers en vastgoedeigenaren. Dit gaan we doen in de vorm van het voormalig tv-programma 'De Wereld Draait Door'. Verder presenteert de heer Robin van der Helm (voormalig wethouder gemeente Oosterhout) het verhaal over het lokale centrum, waar hetzelfde proces is doorlopen.

Analyses en voorstellen

Op woensdag 26 januari presenteren we nog geen plan maar tonen we analyses van het centrum en enkele mogelijke ontwikkelrichtingen. Er worden flinke voorstellen gedaan die uiteindelijk moeten leiden tot het maken van keuzes. Deze keuzes zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een krachtig centrum. Het college hoort daarom graag waar u de accenten legt.

Aanmelden

Doet u mee? U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen aan EZ@smallingerland.nl. U krijgt dan een paar dagen voor de bijeenkomst een toegangslink.