Winterwerkzaamheden openbaar groen

De komende maanden gaan wij op verschillende plaatsen aan de slag met het winterwerk aan het gemeentelijk groen. 

Bij het winterwerk snoeien en dunnen we uit langs wegen, sportvelden en in plantsoenen. Bij de uitvoer van de werkzaamheden zijn we afhankelijk van het weer. Exacte data kunnen we daardoor niet geven. De werkzaamheden duren tot maart 2022. De lijst kan in de komende tijd nog worden aangevuld. 
 

Lijst