Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde

De taxateurs van de gemeente bepalen de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk. Vindt u dat de waarde te hoog is vastgesteld? We leggen graag uit hoe de WOZ-waarde is bepaald. Als u het niet eens bent met dit aanslagbiljet of de WOZ-beschikking, neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 0512 581 234. 

Wilt u na het contact met ons alsnog formeel bezwaar maken? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet kosteloos een bezwaarschrift indienen. 

Gratis bezwaar indienen

Ook kunt u via de mail bezwaar indienen. Download hiervoor het bezwaarschrift (pdf) en vul deze helemaal in. U kunt dit formulier vervolgens sturen naar gemeente@smallingerland.nl.

Afhandeling bezwaar

Voor het afhandelen van bezwaren hebben wij de tijd tot aan het einde van dit kalenderjaar. Natuurlijk proberen wij zo spoedig mogelijk antwoord te geven.

Hogere stijging

Het kan voorkomen dat de WOZ-waarde van uw woning harder stijgt dan gemiddeld. Soms komt dit doordat de Gemeente Smallingerland onderdelen heeft opgevoerd bij uw woning die nog niet geregistreerd waren maar wel van invloed zijn op de waarde van uw woning.
De Gemeente Smallingerland is druk bezig om van alle woningen de vierkante meters te bepalen en soms wordt duidelijk dat de gemeente ook onderdelen mist en deze worden dan wel opgevoerd.

De gebruikte oppervlakte van mijn woning is te groot

De oppervlakten welke genoemd worden op www.wozwaardeloket.nl of in de bag-viewer kunnen inderdaad afwijken met de werkelijkheid. Momenteel waardeert de Gemeente Smallingerland nog op basis van inhoud. Wel zijn we druk bezig om over te gaan op het waarderen op oppervlakte. Dus volgend jaar zijn onjuiste oppervlakten aangepast.

WOZ-waarde wijkt af van gemiddelde percentages

Een gemiddeld stijgingspercentage is alleen ter informatie. Deze percentages gaan over het totaal van alle woningen in het land, de provincie of gemeente en zegt weinig over de stijging van uw woning. Afwijkingen van het gemiddelde zijn dan ook zeker mogelijk.

Voor meer informatie over uw woning, kunt u online het taxatieverslag bekijken. 

WOZ-waarde woning in aanbouw

Dan bepalen wij de waarde op basis van de waarde van de grond en de bouwkosten. Op 1 januari 2021 kijken we hoe ver het pand klaar is. Er wordt gewaardeerd naar wat er op 
01-01-2021 aanwezig is.

WOZ-waarde nieuwbouwwoning of verbouwde woning

Wanneer een nieuwbouwwoning/verbouwde woning in 2020 gereed is wordt de waarde bepaald door te kijken naar de situatie (toestand) van de woning op 1 januari 2021 (toestandspeildatum).

WOZ-waarde onlangs gekochte woning

Wat u heeft betaald voor een woning heeft invloed op de WOZ-waarde. Bij de waardebepaling kijken de taxateurs onder andere naar de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen (referentiewoningen). Heeft de woning een eigen verkoopcijfer dan is de marktwaarde beter en nauwkeuriger te bepalen. Indien de woning openbaar verkocht is, dan geeft dit een goed beeld van wat de waarde moet zijn volgens de vrije markt. 
De verkoopprijs van uw woning is belangrijk bij de bepaling van de WOZ-waarde. Er wordt daarbij ook nog rekening gehouden met de waardeontwikkeling tot aan de waardepeildatum. 

Bezwaar bij gemeente altijd gratis

Als u bezwaar indient via de gemeente is dit altijd gratis. Er zijn ook no-cure no-pay partijen die aanbieden om voor u het bezwaar te regelen. Dit kost de gemeente echter veel geld. Als u het bezwaar via de gemeente doet, dan is dit altijd gratis.

Vorig jaar geen aanslag, dit jaar wel

Als u vorig jaar geen aanslag gemeentelijke belastingen heeft gekregen, kan het toch gebeuren dat u dit jaar wel een aanslag krijgt. Ook is het zo dat als u vorig jaar een kwijtschelding heeft gehad, dit niet automatisch betekent dat u deze dit jaar weer krijgt. Dit kan komen doordat er iets gewijzigd is in uw (financiële) situatie. Bij een wijziging in uw financiële situatie versturen wij automatisch de aanslagen. Als u het niet eens bent met de aanslag dan kunt u bezwaar indienen. En als u recht denkt te hebben op kwijtschelding, dan kunt u hier kwijtschelding voor aanvragen.