OZB

Heeft u een eigen woning? Heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (ozb) aan de gemeente. Hoeveel u betaalt hangt onder andere af van de waarde van uw woning of uw kantoor. De gemeente bepaalt die waarde. Dit heet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). 

Handig om te weten

  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd
  • Met wijzigingen door bijvoorbeeld verkoop of verhuizing in de loop van het jaar wordt geen rekening gehouden. Bij verkoop in de loop van het jaar wordt de aanslag voor het eigenaarsgedeelte van de onroerendezaakbelasting (en de rioolheffing) bij de notaris verrekend met de nieuwe eigenaar
  • Meer informatie over de gemeentelijke belastingen