Jelmer Mulder

  • Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Jelmer Mulder

Contactgegevens

E-mailadres: directiesecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581208

Nevenwerkzaamheden

  • Commissaris Geon BV in Groningen (onbetaald)