Maria le Roy

  • Wethouder
  • Eerste locoburgemeester

Maria Le Roy

Contactgegevens

E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581330

Portefeuille

  • Duurzaamheid (ook circulaire economie en milieu)
  • Klimaatadaptatie
  • Omgevingswet (omgevingsvisie)
  • Verkeer en vervoer
  • Fysieke leefomgeving (incl. water en riolering)
  • Vergunningen,
  • Toezicht en Handhaving (Inclusief milieu).

Nevenactiviteiten

  • Voorzitter st. Zorgboerderij Juutsom