De Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Gemeenteraad en inwoners krijgen zo een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen. 

Bekijk de animatie over de rekenkamercommissie hier.

Onderwerpen

Welke onderwerpen de rekenkamercommissie onderzoekt, bepaalt het zelf. De rekenkamercommissie heeft tweejaarlijks oveleg met de raadsfracties om te horen welke onderwerpen belangrijk zijn. De input van de raadsfracties wordt samengevat in de groslijst van mogelijke onderwerpen (pdf)

De groslijst is voor de rekenkamercommissie een handvat bij de onderwerpkeuze. Maar de gekozen onderwerpen hoeven niet persé op de groslijst te staan. De bevindingen van de onderzoeken rapporteert de commissie aan de gemeenteraad.

7 leden

De rekenkamercommissie bestaat in Smallingerland uit 7 leden, van wie er 3 in de gemeenteraad zitten. De andere 4 leden zijn externe leden. Ook de voorzitter van de commissie is een extern lid.

De leden van de rekenkamercommissie

  • Voorzitter: de heer P. den Besten
  • Externe leden: de heer P. Koster, mevrouw G. Seinen en de heer J. Rijnhart 
  • Raadsleden: mevrouw J. Mast, de heer W. Cnossen en de heer R. Postma
  • Secretariaat: mevrouw J. Stienstra, telefoon 0512-581568

Rapporten

Jaarverslagen

Nieuwsbrief