De Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Gemeenteraad en inwoners krijgen zo een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen. 

Onderwerpen

Welke onderwerpen de Rekenkamercommissie onderzoekt bepaalt het zelf. De bevindingen rapporteert de commissie aan de gemeenteraad.

7 leden

De rekenkamercommissie bestaat in Smallingerland uit 7 leden, van wie er 3 in de gemeenteraad zitten. De andere 4 leden zijn externe leden. Ook de voorzitter van de commissie is een extern lid.

De leden van de rekenkamercommissie

  • Voorzitter: de heer P. den Besten
  • Externe leden: de heer P. Koster, mevrouw E. Fogl en de heer J. Rijnhart 
  • Raadsleden: mevrouw B.D. Mulder, de heer Y. de Vries en mevrouw J. Mast
  • Secretariaat: mevrouw J. Stienstra, telefoon 0512-581568

Rapporten