Werken bij de gemeente

Wil jij werken aan uitdagende ontwikkelingen en projecten die er maatschappelijk toe doen? In een organisatie waarin jouw inbreng gewaardeerd wordt en waarin de werkwoorden luisteren, durven en leren voorop staan? Hierop zijn volop kansen bij de gemeente Smallingerland want we hebben ambitieuze plannen. Kern daarvan is om met inwoners en bedrijven gezamenlijk op te trekken in het toekomstbestendig maken van stad en omgeving. Bij gemeente Smallingerland werken 500 mensen in 21 teams.

Drachten en de 13 dorpen

De tweede stad van Fryslân heeft zich ontwikkeld als een jonge, stedelijke kern en is omringd door bos, water, veenweidegebied en 13 prachtige dorpen. Stad en omgeving vormen een prettige eenheid met een aansprekend voorzieningenniveau en uitgelezen mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Smallingerland heeft ruim 56.000 inwoners. Door de ligging is Drachten een aantrekkelijke vestigingsplaats in de onmiddellijke nabijheid van stedelijke netwerken (Leeuwarden-Groningen) en een relatieve korte afstand tot Duitsland en de Randstad.

Nieuwe vacatures

Om de ambities van gemeente Smallingerland te kunnen realiseren zoeken wij diverse professionals in het ruimtelijk economisch domein. Lees daarover meer op de website van Heeredwinger Advies. Je bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Bel of mail met 

Jacques Heldoorn
Heeredwinger Advies
06 250 243 28
j.heldoorn@heeredwinger.nl

Alle vacatures op werkeninfriesland.nl

Kijk voor meer vacatures ook op werkeninfriesland.nl. Hier publiceren wij al onze vacatures. Je kan daar ook gratis een profiel aanmaken en je cv uploaden. 

Stage of afstudeeropdracht bij de gemeente

Volg je een opleiding en zoek je een stage bij gemeente Smallingerland? Stageplekken en afstudeeropdrachten (MBO/HBO/WO) bieden wij aan via de onderwijsinstellingen (o.a. ROC Friese Poort, NHL Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen). Biedt jouw onderwijsinstelling gemeente Smallingerland niet aan, maar wil je toch graag een stageplaats? Mail je cv en motivatie naar vacatures@smallingerland.nl, of bel naar 0512-581234.