Lopende omgevingsvergunningen inzien

Als u een lopende omgevingsvergunning wilt inzien kunt u contact opnemen met het gemeentehuis om die digitaal aan te vragen. Dat kan handig zijn als u bezwaar wilt maken tegen het verlenen van een omgevingsvergunning. Er zijn geen kosten verbonden aan het inzien van omgevingsvergunningen. 

U kunt de volgende vergunningen digitaal inzien:

  • Ingediende aanvragen voor omgevingsvergunningen
  • Pas verleende omgevingsvergunningen 
  • Ontheffingen van geldende bestemmingsplannen

Andere zaken inzien