Herinrichting Raadhuisplein

Het Raadhuisplein gaat de komende jaren veranderen in de 'huiskamer' van het centrum van Drachten.

Er komt bijvoorbeeld meer groen en er komen fijne plekken om te zitten en te spelen. Ook is er ruimte voor kleinschalige evenementen. Daarvoor is het nodig dat er niet langer geparkeerd wordt op het Raadhuisplein. Hierover heeft het college van B&W een verkeersbesluit genomen.

Van proeftuin naar definitief plan

Hoe het Raadhuisplein er precies uit komt te zien is nog niet bekend. De komende twee jaar is het Raadhuisplein een proeftuin. Dan probeert de gemeente verschillende manieren van gebruik uit.  

Particiatie - iedereen mag meedenken

Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben een belangrijke rol bij de nieuwe inrichting. U kunt een idee insturen maar u kunt het plein ook 'lenen' van de gemeente om een eigen idee uit te proberen. Bijvoorbeeld door het organiseren van een evenement. Daarbij denkt de gemeente bijvoorbeeld aan sport- of cultuurevenementen.

Ideeën zijn welkom

Wie een goed idee heeft voor een evenement kan zich aanmelden via het contactformulier. Uitgangspunt is dat er voldoende ruimte overblijft voor de weekmarkt. Alle ideeën voor de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein zullen worden verzameld en worden meegenomen in het tijdelijke en definitieve plan voor de inrichting van het plein. 

Contactformulier

Voldoende alternatieven voor parkeren

Vanaf zaterdag 24 juni 2023 mag u niet meer parkeren op het Raadhuisplein. Maar er blijft voldoende ruimte in het centrum over om te parkeren. Dat heeft de gemeente onderzocht. Onder het Raadhuisplein zit een parkeergarage met veel ruimte en vrije plekken. Houders van een parkeervergunning voor gehandicapten voor het Raadhuisplein kunnen gratis parkeren in parkeergarage Raadhuisplein totdat het plein definitief is ingericht. Ook kunnen zij gebruik maken van parkeerterrein De Marke.

Bevoorradingsverkeer mag nog wel op het Raadhuisplein komen.

Aanpak centrum

De aanpak van het Raadhuisplein komt voort uit de in augustus 2022 vastgestelde centrumvisie. Hierin staat beschreven hoe het centrum ook voor de toekomst nog aantrekkelijker kan worden voor bezoekers, ondernemers, bewoners en andere gebruikers. Het Raadhuisplein speelt hierin een sleutelrol.

Meer informatie

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Maak dan gebruik van het contactformulier. Of bel met 0512 581 234