Vrijburgh fase 2

De ontwikkeling van Vrijburgh 2 is een belangrijke stap in de realisatie van de ambities uit de gemeentelijke Woonvisie 2020-2025.

Over het project

We bouwen met Vrijburgh 2 aan een aantrekkelijke, kindvriendelijke wijk met groen en water en zo'n 150 woningen. Duurzaamheid, groen, water en ruimte staan hier centraal.

Of bekijk de kavelkaart via deze link.

Inschrijven en procedure kavelverkoop gemeente

Gemeente Smallingerland verkoopt grond voor projectbouw, woningbouw en een aantal kavels voor particuliere bouw binnen Vrijburgh 2. 

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning regelt u dat in één keer via het omgevingsloket.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan Vrijburgh 2 staat geschreven waaraan uw bouwplan moet voldoen. In het beeldkwaliteitsplan Vrijburgh 2 staan richtlijnen om het landschap en bouw van de huizen en inrichting van de openbare ruimte mooi op elkaar af te stemmen. Als u een omgevingsvergunning voor uw woning aanvraagt, toetst de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit of uw bouwplan voldoet aan de gestelde beeldkwaliteitseisen.

Projectbouw

  • Weegbree (zuid) Bouwbedrijf Heijmans bouwt 49 koopwoningen aan de Weegbree. Gemeente Smallingerland verkoopt 4 kavels in de vrije sector aan de Weegbree voor particuliere bouw.
  • Boterbloem (midden) Woningbouwvereniging Accolade bouwt 20 sociale huurwoningen aan de Boterbloem voor particuliere bouw. Gemeente Smallingerland verkoopt 8 kavels aan de Boterbloem voor particuliere bouw.
  • Pinksterbloem (Noord)Gemeente Smallingerland verkoopt grond aan de Pinksterbloem voor ontwikkeling van ongeveer 40 woningen aan een nog te selecteren ontwikkelaar.

Openbaar gebied

We zorgen bij de inrichting van de omgeving van Vrijburgh 2 voor voldoende en aantrekkelijk groen en water. Om fijn te leven, te ontmoeten, te spelen en ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Nadat alle woningen zijn gebouwd maken we het openbaar gebied  woonrijp. Dan leggen we definitieve verhardingen aan, zoals straten, voetpaden, parkeerplekken. Ook planten we dan het groen. De uiteindelijke situatie is op de woonrijptekening en bijbehorende profielen aangegeven. In de Woonrijptekening (pdf, 2MB) en Woonrijpprofielen (pdf 538kB) ziet u hoe het openbare gebied er definitief uit komt te zien.

Beeldrichtlijnen

In de Beeldrichtlijnen (pdf, 2MB) van Vrijburgh 2 staan richtlijnen om het landschap en bouw van de huizen, het landschap en inrichting van de openbare ruimte mooi op elkaar af te stemmen. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor uw woning dan toetsen we of uw bouwplan aan de beeldrichtlijnen voldoet.

Groen en natuur

U kunt zelf ook makkelijk bijdragen aan groen en natuur door hier rekening mee te houden tijdens de bouw van uw huis en de aanleg van uw tuin. Onder meer door nestkasten in de gevel van de woning op te nemen, door de tuinen met veel groen, een insectenhotel en een regenton in te richten.

Groen dak? Een groen dak is goed voor uw dakconstructie, waterafvoer, de planten en dieren. De gemeente geeft subsidie voor groene daken. Op www.duurzaamsmallingerland vindt u veel informatie, gratis hulp en tips om uw huis en tuin duurzaam en groen te bouwen.

Natuur inclusief bouwen? Tegenwoordig worden oudere woningen en nieuwbouw zo goed geïsoleerd, dat er geen kieren en gaten meer te vinden zijn. Daarmee verdwijnen ook de nestplekken van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Maar deze dieren zijn juist erg nuttig. Ze eten vele insecten zoals muggen, vliegen, bladluizen enzovoort; zowel overdag (gierzwaluwen en huismussen) als ’s nachts (vleermuizen). Daarmee zijn het goede en natuurlijke plaagdier-bestrijders.

Daarnaast zorgt natuur in je leefomgeving er voor zorgt dat je je mentaal beter voelt, het je inspireert en werkt stress- verlagend. Met de Checklist Groen Bouwen kan iedere bouwonderneming, architect of projectontwikkelaar zijn projecten en ontwerpen natuurvriendelijker maken. Tegenwoordig worden oudere woningen en nieuwbouw zo goed geïsoleerd, dat er geen kieren en gaten meer te vinden zijn. Daarmee verdwijnen ook de nestplekken van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Maar deze dieren zijn juist erg nuttig. Ze eten vele insecten zoals muggen, vliegen, bladluizen enzovoort; zowel overdag (gierzwaluwen en huismussen) als ’s nachts (vleermuizen). Daarmee zijn het goede en natuurlijke plaagdier-bestrijders. Daarnaast zorgt natuur in je leefomgeving er voor zorgt dat je je mentaal beter voelt, het je inspireert en werkt stress- verlagend.

Met de Checklist Groen Bouwen kan iedere bouwonderneming, architect of projectontwikkelaar zijn projecten en ontwerpen natuurvriendelijker maken.

Nieuws

Planning

Duizendblad maken we woonrijp op het moment dat Vrijburgh 2 en 3 klaar is met bouwen.

Ons volgen?

Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden over het nieuwbouwproject Vrijburgh 2. Dat doen we met onze nieuwsberichten op de website, nieuwsbrieven, op Facebook en op Instagram.

De wijk Vrijburgh heeft een wijkraad en een wijkvereniging. Meer informatie vindt u op de website van Wijk Vrijburgh Drachten.

Contact

Gemeente Smallingerland
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten 

Telefoonnummer: 0512 581 234 op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur
E-mailadres: gemeente@smallingerland.nl