Ondernemers en corona

De gevolgen van de coronacrisis zijn enorm. Ook ondernemers in Smallingerland worden zwaar getroffen. Het kabinet heeft verschillende landelijke regelingen bekend gemaakt waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Naast de landelijke regelingen biedt Smallingerland aanvullende maatregelen. 

Gemeentelijke maatregelen

Versneld betalen facturen

De gemeente versnelt de betalingstermijn van 30 dagen naar maximaal 14 dagen.

Ontheffingen

Ondernemers in het centrum kunnen een tijdelijke ontheffing 'gesloten gebied' krijgen voor bezorging.

Horeca

Terrasuitbreiding voor horecaondernemers is verlengd tot en met maart 2022. Bij het uitbreiden van het terras is het van belang dat de RIVM maatregelen nog steeds streng nageleefd worden en dat de ondernemers zich nog steeds houden aan de uitgangspunten die samen met de gemeente zijn opgesteld.

Zorgaanbieders Wmo en re-integratie

Alle soorten van alternatieve ondersteuning bijv. beeldzorg, skype etc. worden vergoed tegen de huidige WMO-tarieven. Dit geldt voor alle Wmo-zorgpartners en re-integratiebedrijven. Over eventuele verdere noodmaatregelen volgt nog bericht.
Zorgaanbieders Jeugdwet of Beschermd Wonen

Kijk voor actuele informatie op de site van Sociaal Domein Fryslân.

Subsidies

Alle structurele subsidies gaan door. Het voorschot kan worden versneld. We zijn soepel bij de beoordeling achteraf als een prestatie niet (volledig) gehaald kan worden als gevolg van de coronacrisis.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tegemoetkoming voor huishoudens die door de corona-maatregelen moeite hebben de vaste lasten te betalen. Bekijk de voorwaarden voor TONK.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Ondernemers in Smallingerland kunnen via Bureau Zelfstandigen Fryslân(BZF) ondersteuning aanvragen in de kosten van het levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Lees voordat u een aanvraag doet de voorwaarden op de website van BZF. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

De aanvraag levensonderhoud en het voorschot daarop wordt volledig door BZF behandeld. De aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal wordt ingediend bij BZF, maar behandelt de gemeente zelf. Onze consulenten zelfstandigenregelingen nemen na de aanvraag contact met u op.

Leges evenementen

Er worden niet opnieuw leges in rekening gebracht bij evenementen die worden verplaatst naar uiterlijk 2021.

Bevoorrading supermarkten

Supermarkten mogen hun winkels 24 uur per dag bevoorraden.

Versnelling vergunningverlening, bouw- en infrastructuurwerkzaamheden

Wij versnellen onze vergunningverlening, gaan onverminderd door met onze gebiedsontwikkelingen en laten onze onderhoudswerkzaamheden en vervangingsinvesteringen (zo mogelijk versneld) doorgang vinden ter ondersteuning van de bouw en- infrasector.

Landelijke regelingen

Op de website van Ynbusiness (loket voor Friese ondernemers) staat een overzicht van alle maatregelen die het Kabinet heeft genomen.

Ondernemersadvies over de maatregelen

Heeft u verder ondernemersvragen over het coronavirus of hulp nodig bij het invullen van deze regelingen? Neem contact op met:
•    Ynbusiness: telefoonnummer 058-7600500 op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur
•    Kamer van Koophandel Adviesteam: telefonnummer 0800-2117 op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. 

Noordelijke regelingen

Misschien is het ook een moment om stil te staan bij ontwikkelingen in uw bedrijf. Op de website van SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) vindt u alle noordelijke regelingen en uitbreidingen van bestaande subsidieregelingen vanwege de coronamaatregelen. 

Business Boost Friesland

Als MKB’er voelt u de Coronacrises als geen ander. Het stelt uw veerkracht op de proef en zet al u toekomstverwachtingen op de kop. Het vraagt een andere manier van kijken en uzelf opnieuw uitvinden. De impact verschilt per ondernemer, onderneming en sector. Het MKB is cruciaal voor de levendigheid, samenhang, werkgelegenheid en leefbaarheid in de Mienskip. Business Boost Friesland ziet het MKB-klimaat in Friesland verslechteren door Corona en dat heeft impact op ons allemaal. Als collega-ondernemers, adviseurs en overheid gaat dat ons aan het hart en hebben we onze denk- en daadkrachten gebundeld. Met Business Boost Friesland krijgt u direct toegang tot een 'kennisboost'. Meer weten hierover? Kijk op: https://businessboostfriesland.nl/ .

Voorkomen besmetting op werkvloer

Om bedrijven en ondernemers te ondersteunen en aan te sporen tijdig advies in te winnen, heeft GGD Fryslân speciaal voor werkgevers informatie toegevoegd aan haar website.

Hier staat informatie over het voorkomen van corona op de werkvloer en welke maatregelen u moet nemen bij een besmetting. Met een handig stappenplan krijgt u vlot inzicht in de situatie en weet u welke acties er genomen moeten worden.