Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart 2022 kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Smallingerland. Vanwege corona kunt u ook al op maandag 14 en dinsdag 15 maart stemmen. U krijgt de stempas en de kandidatenlijst thuisgestuurd begin maart. Op de stempas staat een stembureau bij u in de buurt. Maar u mag in alle stembureaus in de gemeente uw stem uitbrengen. In verband met corona zijn er wel wat aanpassingen.

Maatregelen tegen verspreiding van corona

De belangrijkste maatregelen:

 • Ga niet naar het stembureau als u klachten heeft die lijken op corona. U kunt iemand anders voor u laten stemmen door de achterkant van uw stempas in te vullen.
 • Het is verplicht om een mondneuskapje te dragen in het stembureau.
 • De stemlokalen richten we zo in dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Er zijn kuchschermen tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.
 • In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig dat kijkt of het niet te druk wordt in het stemlokaal. Deze houdt de coronaregels in de gaten.
 • U laat uw identiteitsbewijs bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doet u door uw identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden.
 • In het stemlokaal worden potloden, stemhokjes, tafels, etc. geregeld gereinigd. In sommige stembureaus krijgen alle kiezers een eigen rood potlood, dat ze daarna mee naar huis mogen nemen.

Stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart

Vanwege corona zijn 5 stembureaus in Drachten dit jaar al open op maandag 14 en dinsdag 15 maart open. Dit is om drukte te voorkomen. Deze stembureaus zijn open op maandag en dinsdag:

 • Het gemeentehuis (Gauke Boelensstraat 2, Drachten)
 • Brede School De Wiken (Middelwyk 2, Drachten)
 • MOS - Brede School De Drait (Flevo 190, Drachten)
 • Sportcentrum Drachten (Leerweg 3, Drachten)
 • Studio to B. (het Blauwgras 11a, Drachten)

Stemmen op woensdag 16 maart

De lijst met stembureaus voor woensdag 16 maart is nog niet definitief. Zodra deze lijst definitief is, publiceren wij het overzicht met alle stembureaus op deze pagina.

Stempas en kandidatenlijst

U krijgt als kiezer uiterlijk voor 3 maart - op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Op de stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau voor u. Maar u kunt als kiezer in elk stembureau binnen onze gemeente stemmen. U neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs en een mondkapje. Dit mag een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs zijn. Bent u niet in staat om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen.

Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijgt u deze documenten ook thuisbezorgd: de kandidatenlijst, adressen en openingstijden van de stembureaus.

Meenemen als u gaat stemmen

Als u gaat stemmen, neemt u mee:

 • een identiteitsbewijs dat maximaal 5 jaar is verlopen
 • uw stempas
 • een mondneuskapje
 • eventuele volmachten, als u voor iemand anders gaat stemmen

Stempas kwijt of verloren

Als u ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of u bent uw stempas verloren, kunt u bij de gemeente een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke aanvraag moet vóór vrijdag 11 maart 17.00 uur bij ons binnen zijn. Om er zeker van te zijn dat deze voor 17.00 uur bij ons binnen is kunt u deze het beste uiterlijk woensdag 9 maart op de post doen. Wilt u een mondelinge aanvraag doen? Maak dan een afspraak en neem een geldig identiteitsbewijs mee.