Opvang vluchtelingen

De vluchtelingen vanuit Oekraïne worden eerst opgevangen in Heerenveen, de doorstroomlocatie in Friesland. Daar kunnen de mensen eerst even op adem komen, krijgen ze een medische controle en wordt gekeken naar welke uiteindelijke opvanglocatie in Friesland ze worden gebracht.

Opvang in de gemeente

De veiligheidsregio Fryslân heeft alle Friese gemeenten gevraagd om locaties te zoeken die op korte termijn gebruikt kunnen worden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Inmiddels zijn diverse opvanglocaties open en we kijken naar verdere uitbreiding.

Opvang Wetterwille

Het voormalige schoolgebouw van ROC Friese Poort, op de Wetterwille 68 te Drachten, is geschikt gemaakt voor opvang van Oekraïners. Sinds eind mei 2023 zijn hier ongeveer 150 vluchtelingen gehuisvest. In 2025 wordt de locatie naar verwachting gesloopt. Dan worden op deze locatie nieuwbouwwoningen gebouwd.

Opvang Burgemeester Wuiteweg

Aan de Burgemeester Wuiteweg 38, het voormalige gebouw van de Rabobank, worden op dit moment zo'n 115 vluchtelingen opgevangen.

Crisisopvang in Hotel Van der Valk

In onze gemeente heeft Hotel Van der Valk zich opgeworpen voor de opvang van vluchtelingen. In het hotel kunnen maximaal 45 vluchtelingen worden opgevangen. Deze opvang wordt in de loop van 2023 gesloten.

Opvang in De Omloop

In De Omloop worden maximaal 25 vluchtelingen opgevangen in 3 bedrijfswoningen. Sparck Technologies stelt de woningen kosteloos beschikbaar voor tenminste 2 jaar.

Opvang in het Ichtus hûs

In het Ichtus hûs worden maximaal 35 vluchtelingen opgevangen. De huur voor de locatie wordt tot opzegging steeds met 3 maanden verlengd.

Opvang thuis

Wilt u een vluchteling bij u thuis laten logeren? Denkt u dan om de volgende aandachtspunten: Bedenk dat het nu nog niet duidelijk is hoe lang zij bij u verblijven. Een paar dagen is nog te overzien, maar wat als het om een paar weken, maanden of jaren gaat? Deze mensen hebben nogal wat meegemaakt en de kans is groot dat er sprake is van oorlogstrauma en andere psychische klachten. Dat heeft misschien invloed op hun gedrag en op uw eigen gezin. Hoewel de vluchtelingen vrij zijn om te werken in Nederland, zal er zeker de eerstkomende tijd nog geen sprake zijn van inkomen. Bedenk dat dit betekent dat u extra monden te voeden heeft. Vluchtelingen krijgen leefgeld om rond te kunnen komen. Voor de opvang van vluchtelingen bij u thuis krijgt u geen vergoeding. Dit heeft de Rijksoverheid beslist.

Handreiking Rijksoverheid voor opvang thuis

De Rijksoverheid heeft in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB een handreiking opgesteld voor het bieden van opvang. Hierin vindt u informatie over het aanbieden van een opvangplek, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn. Denk daarbij aan gezondheidszorg en onderwijs.

Opvang thuis gaat niet meer

Vangt u vluchtelingen op in huis en gaat het niet meer? Stuur dan een e-mail naar oekraine@smallingerland.nl. Wij regelen dan een doorverwijzing naar de doorstroomlocatie. 

Meer informatie

Lees meer informatie over hulp aan Oekrainse vluchtelingen op de website van Vluchtelingenwerk of op wegwijsindrachten.nl.