Agenda raadsvergadering dinsdag 23 april


De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 23 april 2024 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 23 april a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl.

Agenda De Ronde Tafel I - locatie Raadzaal
1.    Opening
2.    Vaststellen agenda
3.    Beleidskader Mobiliteit
4.    Zwemcentrum De Welle, bouwkrediet terrein
5.    Denkrichtingen Lelylijn
6.    Verordening Wmo 2024 Smallingerland
7.    Sluiting

Agenda De Ronde Tafel II - locatie Trouwzaal
1.    Opening
2.    Vaststellen agenda
3.    Bestemmingsplan Drachten - Sluisfabriek De Haven
4.    Paraplubestemmingsplan kleine windturbines in Smallingerland
5.    Bestemmingsplan Buitengebied - 3e herziening
6.    Sluiting

Het Plein – locatie Hal van het gemeentehuis 
Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie Raadzaal
1.    Opening
2.    Vragenuur
3.    Vaststellen agenda
4.    Bestemmingsplan 2e herziening De Peinder Mieden
5.    Bestemmingsplan 'Dunoardswei - Houtigehage'
6.    Bestemmingsplan Drachten - De Drift Noord
7.    Ontwerpbegroting 2025 FUMO
8.    Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie Raadzaal
1.    Opening
2.    Vaststellen agenda
3.    Vaststellen van de besluitenlijsten
4.    Ingekomen stukken
5.    Bestemmingsplan 2e herziening De Peinder Mieden
6.    Bestemmingsplan 'Dunoardswei - Houtigehage'
7.    Bestemmingsplan Drachten - De Drift Noord
8.    Ontwerpbegroting 2025 FUMO
9.    Sluiting

De vergadering is hier live te volgen of via Smelne FM.