Over de site

Dit is de officiële website van de gemeente Smallingerland. De gemeente Smallingerland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel, juist en voor iedereen toegankelijk te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd of niet toegankelijk? Laat het ons weten. We behandelen uw melding binnen 5 werkdagen. Op reclame en acquisitie reageren we niet.

Reageren

Colofon

Deze website wordt geproduceerd door de gemeente Smallingerland. De centrale webredactie valt onder het team Klantcontact, telefoon 0512 581234.

Auteursrechten

De gemeente Smallingerland heeft het auteursrecht op de informatie, inclusief beeldmerken, logos en fotomateriaal op haar website. Het is niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de gemeente. Voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal neem contact met ons op.

Copyrights

Wanneer derden foto's ter beschikking stellen voor publicatie op deze website doen zij daarmee afstand van hun auteursrecht, recht op handelsmerk en andere intellectuele rechten. Mocht u op dat gebied vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat uiteraard graag.

Archiefweb

Onze website wordt dagelijks gearchiveerd. Het archief is te vinden op http://smallingerland.archiefweb.eu.

Kwetsbaarheden melden

Ondanks alle beveiligingsmaatregelen die gemeente Smallingerland neemt, blijft het mogelijk dat er een zwakke plek in de systemen of de website te vinden is. Ontdekt u een zwakke plek? Meld dat bij ons. U gaat dan akkoord met de afspraken over Responsible Disclosure

Ontwerp en technische realisatie website

Onze website is gebouwd met Green Valley.

Cookies

De website van de gemeente Smallingerland maakt gebruik van Cookies.