Eerste stappen Campus Drachten

Drachten, een stad met een rijke hightech geschiedenis, bereikt een nieuwe mijlpaal met de oprichting van Campus Drachten.

De initiatiefnemers van dit project, bestaande uit Innovatiecluster Drachten, Philips Drachten, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden, Firda, ziekenhuis Nij Smellinghe en de gemeente Smallingerland, zijn verheugd om hun samenwerking aan te kondigen voor de ontwikkeling van de Campus Drachten. Campus Drachten past in de visie van ‘Universiteit van het Noorden’, waarbij het verder ontwikkelen van sterke onderwijs- en onderzoeksconcepten in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven in de regio op de belangrijke thema’s voor Noord-Nederland centraal staat. 

Focus op Zorg en Hightech

De Campus Drachten zal zich richten op zorgtechnologie en hightech innovatie, waarbij de samenwerking tussen partners essentieel is. Deze gemeenschappelijke inzet draagt bij aan de maatschappelijke opgaven in Noord-Nederland. Enerzijds door met innovatie en efficiëntie in de zorgsector de zorgvraag terug te dringen. Daardoor kan met minder middelen meer bereikt worden. Anderzijds door wetenschap en industrie te verbinden om de noordelijke economische structuur te versterken. Dit draagt bij aan de economische groei en ontwikkeling in de regio. De Campus Drachten bouwt voort op bestaande initiatieven in Drachten en omgeving, gericht op het samenbrengen van krachten voor een impactvolle verandering. Zoals het project Konnect waarbij de focus ligt op innovatie in de verpleging door Extended Reality technologieën, zoals Augmented Reality en Virtual Reality, te integreren voor efficiëntere opleidingen en praktijktoepassingen, met als doel de werklast in de zorgsector te verlichten.

Burgemeester Rijpstra: “De oprichting van Campus Drachten markeert een belangrijk moment voor de gemeente Smallingerland. Het laat zien dat wij toegewijd zijn aan innovatie en onderwijs, dit is een stap voorwaarts in het versterken van onze lokale economie en gemeenschap.”

Engineering Doctorate

Een belangrijk onderdeel van de campus is daarnaast het Engineering Doctorate (EngD) programma Autonomous Systems, dat in september 2024 in Drachten start. Voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen Jouke de Vries: "Met de lancering van het Engineering Doctorate programma op Campus Drachten brengen we academische excellentie naar de regio. Dit initiatief versterkt niet alleen de banden tussen wetenschap en industrie, maar zet ook Noord-Nederland op de kaart als een centrum van technologische innovatie en onderzoek." 

Dit is een belangrijke mijlpaal voor Drachten omdat het de eerste universitaire opleiding in de stad is. Het verbindt wetenschap en industrie met vraagstukken op het gebied van autonome (fabrieks-) systemen. Een EngD-programma is een internationaal erkende 2-jarig post-master opleiding die de traditionele academische aanpak combineert met directe betrokkenheid bij de industrie. Het programma legt de nadruk op praktische toepassing, interdisciplinaire samenwerking en professionele ontwikkeling. Voor de start van het EngD-programma Autonomous Systems heeft het Just Transition Fund een subsidie van twee miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarmee versterkt Drachten zijn rol in technologische en educatieve ontwikkeling.

Van uitdenken tot toepassen

Door de combinatie van onderwijs, onderzoek en praktische toepassing streeft Campus Drachten naar het creëren van een omgeving die zowel lokale als regionale economische groei stimuleert. We bedenken het, we maken het en we passen het toe in de praktijk. Met de Campus hebben de partners de ambitie om een centrum te realiseren voor kennisdeling, innovatie en ontwikkeling.

Binne Visser, voorzitter Innovatiecluster Drachten: "Bij Campus Drachten zetten we ons in voor innovatie en onderwijs, waarmee we de regio versterken en bijdragen aan de ontwikkeling van de volgende generatie technologische leiders."
De Campus Drachten is meer dan een fysieke locatie; het is een visie op de toekomst van technologische innovatie en onderwijs. Met deze aankondiging wordt een fase van ontwikkeling en samenwerking ingeluid, met als doel Drachten en de regio te positioneren als een voorloper op het gebied van zorgtechnologie en hightech industrie.

Campus Drachten