Conferentie "Een hoopvol perspectief voor de jeugd" leidt tot concrete acties

Op dinsdag 5 maart organiseerde gemeente Smallingerland de werkconferentie Een hoopvol perspectief voor de jeugd in Smallingerland in schouwburg De Lawei. Tijdens de dag zochten 160 deelnemers antwoorden op de vraag 'Wat moet er gebeuren om het oplopende aantal jeugdigen in een jeugdhulptraject terug te dringen?'. 

De werkconferentie is een vervolg op het seminar over groeiend jeugdhulpgebruik, dat in september 2023 plaatsvond. Tijdens dit seminar draaide het om de vraag 'hoe keren we het tij?' Want steeds meer jongeren maken gebruik van jeugdhulp. Samen met jongeren, ouders, leerkrachten, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en jeugdhulpverleners zijn tijdens de conferentie concrete acties geformuleerd waaraan gewerkt gaat worden. Bovenaan de geformuleerde acties staan het vergroten van de verantwoordelijkheid van ouders en jongeren en meer tijd en geld naar preventie.

Wethouder Pieter van der Zwan: "Op dit moment hebben 1 op de 7 jeugdigen in Smallingerland jeugdhulp nodig. Hier maak ik mij zorgen over. Want hoe kan dit en wat kunnen wij in Smallingerland eraan doen? We zien dat veel kinderen in zo'n traject terechtkomen omdat de druk vanuit de omgeving of maatschappij te hoog is. Maar ook sociale media en prestatiedruk spelen een rol. Daarom is het belangrijk om de kern van deze problemen aan te pakken om zo, door andere vragen te stellen, tot nieuwe oplossingen te komen. Tijdens de conferentie hebben we met elkaar besproken wat hiervoor nodig is."

Open Space 
Tijdens de conferentie is gewerkt volgens de Open Space methode. Dit is een werkwijze die ervoor zorgt dat grotere groepen op een uitnodigende en productieve manier een gezamenlijke doelstelling uitwerken. Het heeft een open karakter. Deelnemers brengen zelf de onderwerpen aan waar zij mee bezig willen.