Gemeente, Arbeidsinspectie en de politie Oost-Fryslân doen gezamenlijk controle

Op drie verschillende adressen in Drachten – op een industrieterrein, een woning en detailhandel -   zijn donderdag 15 februari controles uitgevoerd. Bij deze integrale controle bestond het vermoeden van overtreding van diverse wet- en regelgevingen. Het betrof een gezamenlijk actie van de gemeente Smallingerland, Arbeidsinspectie en de politie Oost-Fryslân, waarbij in totaal 15 medewerkers zijn ingezet. 

Meldingen

Aanleiding voor de controles zijn verschillende meldingen. Hierop is uitgebreid onderzoek gedaan. Aan de hand hiervan is besloten tot een gezamenlijke controle op deze drie adressen. De controles passen in een brede aanpak van de gemeente en veiligheidspartners om illegale activiteiten tegen te gaan. De komende tijd zullen vaker gezamenlijke controles plaatsvinden. De controle vond plaats op het bestemmingsplan, brandveiligheid en of de ingeschreven personen daadwerkelijk op het adres verblijven.

Overtredingen

Tijdens de controle zijn enkele overtredingen vastgesteld, die verder worden opgepakt door de gemeente Smallingerland.