Gemeente Smallingerland en schouwburg De Lawei organiseren taalstages voor inburgeraars

Gemeente Smallingerland en De Lawei sloten donderdag 6 juni een samenwerkingsconvenant voor taalstageplekken voor inburgeringskandidaten. Hiermee geven zij inburgeraars de mogelijkheid ervaring op te doen in de praktijk.

Met de invoering van de nieuwe Wet inburgering heeft gemeente Smallingerland een grotere rol gekregen in het inburgeringstraject van de kandidaat. Een van de nieuwe onderdelen naast het volgen van lessen is het lopen van een taalstage ten tijde van het inburgeringstraject. Met de taalstage leert de inburgeraar niet alleen de Nederlandse taal in de praktijk, hij/zij leert ook de werknemersvaardigheden die nodig zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Gemeente Smallingerland vindt het belangrijk dat deze taalstages plaatsvinden in een omgeving waarin de inburgeraar wordt begeleid en ondersteund in zijn/haar leerdoelen op het gebied van taal en werknemersvaardigheden. De Lawei biedt deze omgeving. De schouwburg in Drachten is al lange tijd partner als het gaat om het bieden van plekken voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit is ook de reden dat ze lid zijn van het Smallingerland Inclusief Collectief.
 
Tijdens de taalstages voor inburgeraars neemt De Lawei de interne werkbegeleiding van de stagiairs op zich. Gemeente Smallingerland verzorgt de begeleiding van zowel de kandidaten als de werkgevers.

Het convenant werd ondertekend door directeur Elly van der Goot van De Lawei en wethouder Pieter van der Zwan. Beide deden mee aan de 'Baas van Morgen', georganiseerd door JINC. Twee scholieren mochten voor een dag op de stoel zitten van de 'Baas van vandaag'. Zij kregen hierdoor een beeld van hoe het is om directeur of bestuurder te zijn. De Bazen van Morgen ondertekenden mede het convenant. 

JINC is een organisatie die zich inzet tegen kansenongelijkheid. Baas van Morgen is opgezet zodat jongeren uit een sociaaleconomisch uitdagende omgeving voor één dag de baas mogen zijn bij een bedrijf, gemeente of ministerie.

Ondertekening convenant stageplekken 6 juni 2024