Inloopbijeenkomst Waterfront donderdag 14 maart 2024

Om het water beter te kunnen bereiken en te beleven is de gemeente van plan om aan de westzijde van Drachten een fiets-veerverbinding, meer vaarwater, een Skûtsjecentrum en recreatieve voorzieningen te realiseren. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën hierover. Daarom is er op 14 maart van 16.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis een inloopbijeenkomst.

U kunt langskomen op het moment dat u het beste uitkomt. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u de voorlopige plannen voor de uitwerking van het Waterfont Drachten zien op verbeeldingen, tekeningen en schetsen. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen en we zijn benieuwd naar uw ideeën over de recreatieve voorzieningen. De gemeente inventariseert na 14 maart de ingediende ideeën en reacties op haalbaarheid en koppelt later terug wat er met uw ideeën is gedaan. 

Werkzaamheden Waterfront
In het Waterfront aan de westzijde van Drachten bestaat het voornemen een fiets-veerver-binding, recreatieve voorzieningen, meer vaarwater/een zichtlijn door het Gaastereiland en een Skûtsjecentrum vorm te geven. Het zuidelijke tracé van de fiets-veerverbinding wordt vanaf het Gaastereiland met een pont verbonden met de noordzijde van het Gaasterdiep. Op het noordelijke tracé wordt het fietspad met een trekpont over het Opeinder Kanaal, via De Peinder Mieden aangesloten op De Kletten. Op onderstaand kaartje kunt u een overzicht hiervan bekijken. Met deze plannen geeft de gemeente uitwerking aan de Visie Waterfront Drachten, die in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

We zien u graag bij de inloopbijeenkomst Waterfront op 14 maart vanaf 16:30 in de hal van het gemeentehuis. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Kaartje Waterfront Drachten