Integriteitsonderzoek gemeenteraad Smallingerland

De fractievoorzitters in de gemeenteraad Smallingerland hebben afgesproken om een extern onderzoeksbureau opdracht te geven een (integriteits)onderzoek uit te voeren naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in en rond de gemeenteraad.

In de afgelopen weken zijn er diverse berichten in de media verschenen omtrent het al dan niet bestaan van WhatsApp-groepen waarin geroddeld zou worden door raadsleden. Daarnaast hebben de fractievoorzitters geconstateerd dat er niet vertrouwelijk wordt omgegaan met wat is besproken en gedeeld in de besloten vergaderingen van het presidium (bestaande uit alle fractievoorzitters van de gemeenteraad, de griffier en de burgemeester). Hierdoor zijn verschillende mensen onnodig beschadigd. Het presidium hecht er groot belang aan dat er helderheid wordt verschaft over deze kwesties, om het vertrouwen in de integriteit van de gemeenteraad te herstellen en toekomstige ongewenste incidenten te voorkomen.

Op korte termijn zal duidelijk worden welk extern onderzoeksbureau de opdracht zal krijgen en wat de exacte onderzoeksopdracht zal omvatten. 

Foto raadszaal gemeente Smallingerland