Meld Misdaad Anoniem start campagne voor vastgoedsector

Meld Misdaad Anoniem (M.) is samen met de private sector en overheden, waaronder gemeenten, een campagne gestart tegen misstanden in de vastgoedbranche. Het doel van de campagne is het vergroten van het bewustzijn van vastgoedmedewerkers en om een veilige meldplek te bieden.

Criminele doeleinden

Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Panden kunnen worden ingezet voor drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. De huur en aankoop wordt mede mogelijk gemaakt doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen helpen of ergens van weten maar het niet melden. Dit leidt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in buurten én heeft ook impact op de branche zelf. Ondernemers en werknemers kunnen worden geconfronteerd met onveilige werksituaties, intimidatie, oneerlijke concurrentie of schade aan panden.

Afwijkingen

Makelaars, notarissen, taxateurs, vastgoedbeheerders, hypotheekadviseurs, accountants en belastingadviseurs zijn soms op de hoogte van criminaliteit doordat ze in hun werk afwijkingen signaleren. Denk aan ongebruikelijke betalingen, scheve prijsverhoudingen, vervalste documenten, tegenstrijdigheden in dossiers en schijnconstructies. Door onderlinge werkrelaties komen getuigen soms in de knel. Meld Misdaad Anoniem biedt dan uitkomst. Via de campagne zie je waar je op moeten letten en worden melddrempels verlaagd.

Melden bij Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch en online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost. 

Meer informatie

Wil jij helpen misstanden in jouw vastgoedsector te voorkomen en aan te pakken? Kijk dan op deze website voor mogelijke signalen.