Publicatie participatiewet

De gemeente Smallingerland zet in op de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunnen mensen worden begeleid bij het vinden van de juiste opleiding of baan en kan aandacht worden besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Voorbeelden van activiteiten die dankzij ESF-middelen kunnen worden uitgevoerd zijn het creëren van werkervaringsplaatsen, de inzet van re-integratietrajecten en het aanbieden van scholing en het inzetten van plaatsing ondersteunende instrumenten zoals loonkostensubsidie en het begeleiden van arbeidsbelemmerden naar werk.

EUafbeelding