Smallingerland werkt aan duurzame, veilige en toegankelijke mobiliteit

De gemeenteraad van Smallingerland heeft het nieuwe Beleidskader Mobiliteit vastgesteld. Dit beleidskader beschrijft de mobiliteitsdoelen voor de komende jaren. Wethouder Maria le Roy: "Gemeente Smallingerland wil voetgangers en fietsers de nodige aandacht geven. Wij stimuleren graag het wandelen en het veilig gebruik van de fiets om naar werk, school en het winkelgebied te gaan. Daarom breiden we het aantal 30 km/uur-wegen verder uit om de verkeersveiligheid te verbeteren." 

Smallingerland wil in de gemeente meer ruimte maken voor verblijfskwaliteit, vergroening, klimaatadaptatie en actieve en duurzame vormen van mobiliteit. Daarom werken we de komende jaren aan het afbouwen van de huidige dominante positie van het autoverkeer. Onder andere door het toepassen van een variabel parkeertarief en een maximale parkeerduur willen we verkeersstromen en het gebruik van de parkeervoorzieningen in en rond het centrum van Drachten beïnvloeden. Om het fietsgebruik naar het centrum te stimuleren, komen in het centrum veilige en aantrekkelijke stallingsmogelijkheden. Ook maken we veilige fietsroutes en werken we aan doorfietsroutes naar Heerenveen, Burgum en Leek. Om elektrische mobiliteit te stimuleren, breiden we het aantal laadpalen uit en werken we aan een breder aanbod van deelmobiliteit.

Mobiliteit voor iedereen

De gemeente wil dat iedereen in de samenleving mee kan doen en dat mobiliteit voor alle inwoners toegankelijk is. Inwoners die niet zelf over een vervoersmiddel beschikken, moeten gebruik kunnen maken van goede en betaalbare vervoersvoorzieningen zoals openbaar vervoer en deelvervoer. Ook werken we de komende jaren aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Hierbij zijn een goede en veilige oversteek van drukke wegen voor alle voetgangers en fietsers het uitgangspunt. 

Uitvoeringsagenda

Bij het Beleidskader Mobiliteit hoort een uitvoeringsagenda. Hierin staat welke maatregelen en activiteiten de gemeente in de periode 2024 tot 2028 gaat nemen om de doelen uit het beleidskader te halen.

Wilt u het Beleidskader liever in pdf lezen? Vraag deze dan via e-mail aan.