Toekomst sporthal Houtigehage weer financieel rooskleurig

De sporthal in Houtigehage heeft weer een financieel gezonde toekomst voor zich. Dankzij de bemiddeling van gemeente Smallingerland en de inzet van kwartiermaker Jeen Visser is er een financieel gezonde basis gelegd voor de toekomst. Dat is goed nieuws voor de gebruikers van de sporthal en de inwoners van Houtigehage, die hiermee een periode van onrust afsluiten.

Problemen

Het ging een tijdlang niet goed met de Stichting Beheer Sporthal Houtigehage door langdurige interne en bestuurlijke problemen. Dat werd bekend doordat gebruikers wezen op achterstallig onderhoud en zich openlijk zorgen maakten over het gebruik van de sporthal in de toekomst. Ook de voetbalvereniging, die voetbalvelden naast de sporthal heeft, maakte zich zorgen.

Belang van de sporthal is groot

Het belang voor het behoud van de sporthal en de voetbalclub is voor het dorp groot. Dat is een reden voor de gemeente Smallingerland om de sporthal te ondersteunen bij de interne problemen bij de vereniging. Jeen Visser, een externe, betrokken bestuurder was bereid te ondersteunen bij dit proces. Ook hebben enkele bestuursleden van voetbalvereniging SV Houtigehage eraan bijgedragen de club weer gezond te maken. 

Toekomst

Er ligt nu een gezond meerjarig plan en zijn er enkele nieuwe bestuursleden in het bestuur van de stichting aangesteld. Daarom is er alle reden om de toekomst weer met vertrouwen tegemoet te zien.