Vragen over WOZ-waarde? Neem contact op met de gemeente

Binnenkort ontvangen inwoners weer de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en Onroerende Zaak Belasting (OZB). De hoogte van de OZB is afhankelijk van de WOZ (waardering onroerende zaken)-waarde van de woning of het pand. En deze blijkt nog wel eens vatbaar voor discussie. Zo kreeg gemeente Smallingerland vorig jaar ruim 1500 bezwaren binnen over de vastgestelde waarde. Tweederde van deze bezwaren werden via no cure no pay bureaus ingediend. Een ontwikkeling waar gemeenten niet blij mee zijn. 

Wethouder Sipke Hoekstra van gemeente Smallingerland: 'Het is begrijpelijk dat inwoners kritisch zijn over de vastgestelde WOZ-waarde van hun woning. En uiteraard kunnen zij bezwaar indienen, maar we raden onze inwoners aan dat niet via deze speciale bezwaarbureaus te doen. Hun werkzaamheden zijn voor de inwoner dan wel kosteloos, maar niet voor gemeenten. En de hoge kosten die gemeenten kwijt zijn aan deze bureaus gaan uiteindelijk ten koste van de publiekelijke voorzieningen. Dus indirect betalen de inwoners dit wél.'

Bij vragen informeel contact opnemen

Als inwoners zelf contact opnemen of bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, besparen gemeenten veel gemeenschapsgeld. 'Bovendien,' zegt Hoekstra, 'is het vaak niet eens nodig om bezwaar aan te tekenen. Wij vragen onze inwoners om bij vragen altijd eerst informeel contact met ons op te nemen. Als iets niet blijkt te kloppen, kunnen wij namelijk direct aanpassingen doen.'

Taxatieverslag inzien

Gemeenten hebben van elk pand een taxatieverslag waarin staat hoe de WOZ-waarde is berekend. Dit verslag kunnen inwoners online inzien via de gemeentelijke website. Hoekstra: 'Wie het niet eens is met de vastgestelde waarde of er vragen over heeft kan vervolgens een belafspraak maken met onze taxateur. Blijkt dat de WOZ-waarde aangepast moet worden, dan doen wij dit direct. Is de WOZ-waarde juist, maar ben je het er niet mee eens, dan kun je alsnog bezwaar maken.' 

Zélf bezwaar maken

Voor dat bezwaar is volgens Hoekstra geen speciaal bureau nodig. 'Mensen kunnen dit eenvoudig zelf doen. Op onze website word je in een paar stappen begeleid tot een bezwaarschrift. Je maakt via een bureau niet meer kans dat je bezwaar gegrond wordt verklaard. Van de bezwaren die vorig jaar via bureaus zijn ingediend is in 16 procent van de gevallen de WOZ-waarde aangepast. Van de ingediende bezwaren door particulieren was dat 32 procent. Bovendien gaat afhandeling van ingediende bezwaren in de praktijk sneller als er geen tussenpersoon betrokken is met de verplichte daarbij horende hoorzittingen.'

Wijzigingen WOZ-wet

De verhoging van het aantal ingediende bezwaren via speciaal daarvoor in het leven geroepen bureaus leidde eind 2023 tot een wetswijziging waarbij de proceskostenvergoeding voor professionele rechtsbijstand aanzienlijk is verlaagd tot 25% van de eerdere vergoeding als de burger of het bedrijf gelijk krijgt en de WOZ-waarde dus omlaag gaat. Ook krijgen inwoners die met professionele rechtsbijstand succesvol bezwaar maken tegen WOZ- beschikkingen hun vergoeding nu rechtstreeks uitbetaald. De vergoedingen gaan dus niet langer direct naar de bureaus.
 

Animatievideo over bezwaar maken

Meer informatie over WOZ?

Op de pagina Belastingen vindt u meer informatie over de WOZ