Zomerreces wethouderspreekuur

Heeft u een idee of mening over een onderwerp van de gemeente? En wilt u dit bespreken met een wethouder? Maak dan gebruik van het wethouderspreekuur. Het spreekuur is om de week in de oneven weken. 

Zomerreces

Tijdens de schoolvakanties is er geen wethouderspreekuur. Het zogeheten zomerreces is dit jaar van 22 juli t/m 30 augustus, dit betekent dat het laatste wethouderspreekuur plaatsvindt in week 29. Wilt u voor het reces nog iets bespreken met één van onze wethouders? Zorg dan dat u voor 12 juli mailt naar gemeente@smallingerland.nl. Anders zult u moeten wachten tot na het zomerreces. Zet in de mail met wie u een afspraak wilt en wat u wilt bespreken.

Spreekuur

Tijdens het spreekuur heeft u 15 minuten tijd om met de wethouder te praten. Het spreekuur is niet bedoeld om te praten over onderwerpen die een relatie hebben met inspraak, klacht- en bezwaarprocedures en acquisitie. Meer informatie over het wethouderspreekuur vindt u hier.