Plaagdieren bestrijden

Overlast van plaagdieren? Bijvoorbeeld van ratten of kakkerlakken? De gemeente heeft gekwalificeerde plaagdierenbestrijders in dienst. Onze medewerkers komen graag bij u langs om het ongedierte op te ruimen of u te adviseren. U kunt hiervoor contact opnemen met 0512 581 700.

Kosten

 • Voor het opruimen van een wespennest betaalt u een vast bedrag van € 52,25. Is er een hoogwerker nodig bij het bestrijden van wespen? Die kosten komen nog bij het vaste bedrag van € 52,25.

  Moeten er meerdere nesten opgeruimd worden? Dan gelden de volgende kosten:
 • Twee nesten: € 78,50 (incl. BTW);
 • Drie nesten: € 91,50 (incl. BTW);
 • Vier of meer nesten: € 98,00 (incl. BTW).

  Vraag voor andere plaagdierenbestrijding een prijsopgave op via onze contactpagina. Het bestrijden van ratten is gratis.

Wespen

Wespen kunt u ook zelf bestrijden. In dierenspeciaalzaken en tuincentra zijn bestrijdingsmiddelen te koop. Is het een groot wespennest of kunt u er niet bij? Bel dan de gemeente op 0512 581 700.

Bestrijding ratten gratis

Voor particulieren is het bestrijden van ratten gratis. Ratten kunnen ziektes verspreiden via hun uitwerpselen, urine en speeksel. Ze zijn dragers van verschillende virussen, bacteriën en parasieten en vormen een gezondheidsrisico voor mensen en huisdieren.

Muskusratten

Als u een muskusrat heeft gezien, dan kunt u dat online doorgeven aan Wetterskip Fryslân.

Bijen

Als u last heeft van een bijennest, bel een imker voor advies of het verwijderen van het nest. Op de website bijenhouders.nl kunt u contactgegevens vinden van imkers in de buurt.

Beschermde diersoorten

Vleermuizen en marterachtigen zijn beschermde diersoorten. Voor het melden van vleermuizen gaat u naar de website van het Meldpunt Vleermuizen Friesland

Steenmarters

De steenmarter rukt op en bewoont inmiddels gehele steden, dorpen en het buitengebied. Deze verblijven graag in gebouwen, waarbij ook zolders, spouwen, holle vloeren en kelders van woningen uitgekozen worden. Daarnaast verblijven ze ook graag in holle bomen, takkenbossen en konijnholen. Steenmarters kunnen overlast veroorzaken die varieert van geluid en stank in huis of schuur tot het opeten van kippen of doorbijten van kabels in auto's. De steenmarter is een beschermde diersoort, daarom kan de gemeente weinig betekenen in de aanpak hiervan.

Lees meer over steenmarters

Gemeente Smallingerland bestrijdt de steenmarter niet

De steenmarter is een beschermde diersoort (Wet Natuurbescherming). De vaste verblijfplaatsen van de dieren mogen niet verstoord worden. Preventie werkt het beste als u overlast wilt voorkomen. Maak plekken, waar steenmarters niet gewenst zijn, ontoegankelijk.

Wat kunt u doen?

Veel overlast is te voorkomen wanneer in huis of in de tuin tijdig de juiste maatregelen worden getroffen. Hieronder geven we enkele tips om steenmarters te weren:

 • Dicht of verklein alle openingen groter dan 4 centimeter;
 • Houd kippen veilig achter goed gesloten gaas;
 • Houd konijnen in marterproof verblijven;
 • Installeer een speciaal marterschroot om de ruimte onder dakpannen ontoegankelijk te maken;
 • Installeer ultrasone geluiden producerende apparaten;
 • Gebruik voor kabels speciale kunststof spiralen;
 • Gebruik een rooster, spray of utrasone marterverjager in uw auto;
 • Kijk op desteenmarter.nl voor meer tips en producten waarmee steenmarters geweerd kunnen worden. 

Professionele hulp bij weren steenmarters

Er zijn meerdere bedrijven die u kunnen helpen bij het weren van steenmarters. Onderstaande bedrijven kunnen u helpen in gemeente Smallingerland. Mist u een bedrijf dan kunt u dit aan ons doorgeven via afval@smallingerland.nl.

Melden overlast

Overlast van steenmarters kunt u melden bij Faunabeheer, eenheid Friesland. FBE Fryslân ziet erop toe dat het faunabeleid in de provincie Fryslân volgens de door Provincie Fryslân goedgekeurde faunabeheerplannen uitgevoerd wordt. Voor de gehele provincie houden zij zich bezig met de omvang van in het wild levende dierpopulaties en met het beheersen van schade en overlast door diersoorten. Onderdeel daarvan is het registreren, interpreteren en documenteren van gegevens van schade en overlast door wilde dieren in Friesland. Voor een completer beeld van de diersoorten die schade en overlast in Friesland veroorzaken vraagt Faunabeheer Fryslân alle overlast van (plaag)dieren te melden.