Kwijtschelding aanvragen

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen omdat u een laag inkomen heeft? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. Dat kan alleen voor de rioolbelasting, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. Bij de hondenbelasting kunt u alleen kwijtschelding krijgen voor de eerste hond.

Kwijtschelding aanvragen

Voorwaarden

Bij uw aanvraag kijken wij naar uw inkomen, uitgaven en uw vermogen. Als u een partner heeft, kijken we naar het gezamenlijke inkomen en vermogen. Als u alleen een woning deelt, houden we hier rekening mee bij de beoordeling voor kwijtschelding.

U krijgt géén kwijtschelding als:

  • u een eigen bedrijf heeft.
  • u een woning heeft die meer waard is dan de openstaande hypotheekschuld die u heeft
  • u een auto of motor heeft die meer waard is dan € 3.350,-, behalve als u deze absoluut niet kunt missen voor uw werk of in verband met ziekte/handicap
  • uw inkomen hoger is dan het normbedrag.
  • u meer eigen vermogen heeft dan het normbedrag.

Automatische kwijtschelding na controle

Bij het aanvragen van kwijtschelding kunt u ons toestemming geven om uw gegevens elk jaar te controleren bij andere instanties. Dat doen we bijvoorbeeld bij de Rijksbelastingdienst, het UWV en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Als u aan de voorwaarden voor kwijtschelding voldoet, krijgt u automatisch kwijtschelding. U krijgt hierover dan bericht van ons.

Ook interessant voor u

U krijgt ook een aanslag voor de waterschapsbelasting van het Noordelijk Belastingkantoor. Misschien heeft u ook recht op kwijtschelding van deze kosten. Dit vraagt u aan bij het Noordelijk Belastingkantoor.

Kwijtschelding voor id-kaart

Soms kunt u kwijtschelding krijgen voor de kosten van een identiteitskaart. Dat kan in de volgende gevallen:

  • Als u kwijtschelding krijgt voor gemeentelijke belastingen.
  • Als de aanvrager ouder dan 14 jaar is (vanaf 14 jaar geldt de indentificatieplicht).
  • Als u geen geldig paspoort heeft.
  • Als u niet eerder kwijtschelding heeft gekregen voor een id-kaart. Bij diefstal of vermissing van uw id-kaart krijgt u bij het aanvragen van een nieuwe geen kwijtschelding.
  • Als u ouder dan 18 jaar bent en inwonend bent bij uw ouders. Dien zelf een kwijtscheldingsverzoek in. Meeliften op een toegewezen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van de ouders kan niet.

Download het kwijtscheldingsformulier id-kaart (pdf). 

Wet- en regelgeving

U leest meer over de regels voor kwijtschelding op overheid.nl