Kwijtschelding aanvragen

Is uw inkomen laag? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de kosten voor gemeentelijke belastingen. Kijk eerst of u aan de voorwaarden van kwijtschelding voldoet.

Vraag kwijtschelding aan

Soms krijgt u ook kwijtschelding voor de kosten van uw ID-kaart. Vraag kwijtschelding aan voor de kosten van uw ID-kaart

Eind februari ontvangt u ook een aanslag van het Noordelijk Belastingkantoor voor waterschapsbelasting. Misschien krijgt u hiervoor ook kwijtschelding. Regel dat bij het Noordelijk Belastingkantoor.

Niet automatisch weer kwijtschelding

Als u vorig jaar geen aanslag gemeentelijke belastingen heeft gekregen, kan het toch gebeuren dat u dit jaar wel een aanslag krijgt. Ook is het zo dat als u vorig jaar een kwijtschelding heeft gehad, dit niet automatisch betekent dat u deze dit jaar weer krijgt. Dit kan komen doordat er iets gewijzigd is in uw (financiële) situatie. Bij een wijziging in uw financiële situatie versturen wij automatisch de aanslagen. Als u het niet eens bent met de aanslag dan kunt u bezwaar indienen. En als u recht denkt te hebben op kwijtschelding, dan kunt u hier kwijtschelding voor aanvragen.