Bekendmakingen

Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten en regels die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten, verordeningen en beleidsregels. Deze plaatsen we in het digitale Gemeenteblad.

Onze regelgeving, zoals verordeningen en beleidsregels, plaatsen we ook in onze lokale regelingenbank op Overheid.nl.

Officiële bekendmakingen

De officiële bekendmakingen kunt u inzien via officiëlebekendmakingen.nl. De bekendmakingen staan ter informatie op woensdag ook in weekblad Actief en hangen op het publicatiebord, buiten bij het gemeentehuis aan de muur

De lokale regelgeving van Smallingerland kunt u inzien via de site van Overheid.nl.