Jan Rijpstra

 • Burgemeester
 • Voorzitter gemeenteraad
 • Lid VVD

portretfoto burgemeester Jan Rijpstra

Contactgegevens

E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581209

Portefeuille

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Informatieveiligheid/Privacy/Algemene Verordening Gegevensbescherming Basisregistratie Personen (BRP),
 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basiskaart
 • Grootschalige Topografie (BGT)
 • Voorlichting, communicatie/algemene promotie
 • Personeel en organisatie
 • Bestuurlijke samenwerking (ook in relatie tot economische onderwerpen: regio, F4, provincie Fryslân, internationale betrekkingen en innovatiecluster Drachten (i.s.m. portefeuillehouder EZ)
 • Samenwerkingsagenda en investeringsagenda met provincie Fryslân.
 • Inwoners centraal en open bestuursstijl : Samenwerking raad/college, zorgvuldig proces bezwaar- en klachtafhandeling, juridische kwaliteitszorg, kwaliteit burgerparticipatie
 • Sport
 • Frysk taalbelied

Nevenwerkzaamheden

 • Technisch onafhankelijk voorzitter Bondsraad ANWB (betaald)
 • Onafhankelijk voorzitter Nationale Raad Zwemveiligheid (betaald)
 • Voorzitter Stichting De Sportwereld (onbetaald)
 • Voorzitter Stichting Hephaïstos (publicaties gehandicaptensport en Paralympische Spelen) (onbetaald)
 • Beschermheer Interkerkelijk Mannenkoor Drachten (onbetaald)
 • Lid van de RvT Mulier Instituut (onbetaald)
 • Voorzitter Stichting Dutch Don't Drown Foundation (onbetaald)