Jan Rijpstra

 • BurgemeesterBurgemeester Jan Rijpstra
 • Voorzitter gemeenteraad
 • Lid VVD

Contactgegevens

Portefeuille

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Informatieveiligheid/Privacy/Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Basisregistratie Personen (BRP), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT)
 • Voorlichting, communicatie en internationale betrekkingen
 • Personeel en organisatie
 • Inwoners centraal en open bestuursstijl: Samenwerking raad/college, zorgvuldig proces bezwaar- en klachtafhandeling, juridische kwaliteitszorg, kwaliteit burgerparticipatie

Nevenfuncties

 • Bondsraad ANWB: technisch onafhankelijk voorzitter
 • Nationale Raad Zwemveiligheid: onafhankelijk voorzitter
 • Stichting De Sportwereld: voorzitter
 • Interkerkelijk Mannenkoor Drachten: beschermheer
 • Mulier Instituut: voorzitter Raad van Toezicht
 • Nederlandse Vechtsportautoriteit: voorzitter Raad van Toezicht