Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van de gemeente Smallingerland. Samen zijn ze het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Ook controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders haar taken goed uitvoert. De gemeenteraad vergadert regelmatig. U kunt live meekijken met een raadsvergadering of later terugkijken.

Live meekijken met een raadsvergadering

U kunt hier meekijken met een raadsvergadering.

Live meekijken

Een raadsvergadering terugkijken

Hier kunt u een raadsvergadering terugkijken.

Terugkijken

Informatie over de gemeenteraad en vergaderingen

Hier vindt u meer informatie over de raadsleden, de vergaderkalender en de vergaderstukken. 

Meer over de raad

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een algemene vraag over de gemeenteraad of het raadswerk? Dan kunt u contact opnemen met de griffie, via griffie@smallingerland.nl

Ronde Tafel

De raad hoort tijdens de Ronde Tafel graag uw mening over onderwerpen die op de agenda staan. Lees hier hoe u kunt meedoen met de Ronde Tafel.

Het Plein

Tijdens de pauze van vergaderavonden is Het Plein, waar u op een informele manier onderwerpen aan kan kaarten bij raadsleden. Het Plein start aansluitend aan de Ronde Tafel (uiterlijk 20.00 uur) en duurt een half uur. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadvergadering via griffie@smallingerland.nl. Vermeld hierbij het onderwerp.

Rekenkamer

De Rekenkamer voert onderzoek uit naar het functioneren van de gemeente. Naar aanleiding van een onderzoek geeft de Rekenkamer aanbevelingen aan de gemeenteraad. Meer informatie over de Rekenkamer vindt u op de website van de gemeenteraad.

Gemeenteraad2022