Koninklijke onderscheiding aanvragen

Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding?

Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding, ook wel een lintje, verdient? Hieronder leest u wanneer iemand een lintje kan krijgen. Ook komt u te weten hoe u een lintje kunt aanvragen.

Wie kan een lintje krijgen?

  • U kunt een lintje aanvragen voor iemand die lang actief is voor de samenleving. U kunt hierbij denken aan vrijwilligerswerk voor de kerk, sportvereniging of in de zorg. Wanneer iemand 15 jaar achter elkaar of langer actief is, kan hij of zij een lintje krijgen.
  • U kunt ook een lintje aanvragen voor iemand die iets gedaan heeft dat belangrijk is voor de samenleving. U kunt hierbij denken aan grensverleggend wetenschappelijk onderzoek of een vernieuwende manier van ondernemen.
  • Weet u zeker dat degene voor wie u een lintje aan wil vragen dit zal waarderen? Er zijn verschillende soorten onderscheidingen. De meest voorkomende onderscheiding is Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hoe vraag ik een lintje aan?

U kunt op verschillende manieren een lintje aanvragen:

- Op www.lintjes.nl vindt u het aanvraagformulier en kunt het formulier ook versturen naar de gemeente Smallingerland.

Het formulier moet u helemaal invullen. U kunt ook mensen vragen om op te schrijven waarom zij vinden dat iemand een lintje moet krijgen. We noemen dit een ‘steunverklaring’. Dit kan bijvoorbeeld de voorzitter van de sportclub schrijven. Deze steunverklaringen ontvangen wij, indien mogelijk, graag op briefpapier en ondertekend. Is de persoon in loondienst? Dan moet de werkgever een verklaring schrijven waarin staat dat deze geen bezwaar heeft tegen een lintje voor zijn of haar werknemer.

Wanneer moet ik een lintje aanvragen?

Wilt u het lintje tijdens de lintjesregen op Koningsdag laten uitreiken? Dan moet u de complete aanvraag vóór 1 juli van het jaar ervoor opsturen naar de gemeente. Dus voor een lintje tijdens Koningsdag 2023, moet u een aanvraag indienen voor 1 juli 2022. Iemand aandragen voor een lintje op Koningsdag 2022 is dus niet meer mogelijk. Maar denkt u aan een uitreiking bij een bijzondere gelegenheid? Dan moet u de complete aanvraag 6 maanden van te voren naar de gemeente opsturen.

Hoe verloopt de procedure verder?

De burgemeester krijgt de aanvraag binnen. Hij kijkt of het voorstel compleet is en vraagt over de persoon informatie op bij politie en justitie. De burgemeester schrijft zijn advies over de aanvraag aan de Commissaris van de Koning. De provincie bekijkt het hele dossier nog een keer. De provincie stuurt het dossier met het advies van de Commissaris van de Koning door naar het Kapittel. Het Kapittel adviseert de Koning over de lintjes. De Ministeries zorgen daarna dat de lintjes bij de gemeente terecht komen. De gemeente neemt contact op met de aanvrager van een lintje. Dit doet zij zo gauw bekend is dat het lintje is toegekend.

Nog vragen?

Neem dan contact op met Evy Vecht, tel. nr. 06-13478395.