Koninklijke onderscheiding aanvragen

Kent u iemand die zich op een bijzondere manier inzet voor de samenleving? Dan kunt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Hieronder leest u wanneer u iemand voor kunt dragen voor een lintje en hoe u deze kunt aanvragen.

Wie kan een lintje krijgen?

  • U doet een voorstel voor een onderscheiding altijd in de gemeente waar de persoon voor wie u de aanvraag doet woont.
  • U kunt achterhalen of de kandidaat een Koninklijke onderscheiding op prijs stelt. Dit kan bijvoorbeeld door - in het geheim - te informeren bij de familie van de kandidaat.
  • U kunt een lintje aanvragen voor iemand die lang actief is voor de samenleving. U kunt hierbij denken aan vrijwilligerswerk voor de kerk, sportvereniging of in de zorg. Wanneer iemand twaalf tot vijftien jaar achter elkaar of langer actief is, met een intensiteit van minimaal zes uur per week, kan men in aanmerking komen voor een lintje.
  • U kunt ook een lintje aanvragen voor iemand die iets gedaan heeft dat belangrijk is voor de samenleving. U kunt hierbij denken aan grensverleggend wetenschappelijk onderzoek of een vernieuwende manier van ondernemen.
  • Er zijn verschillende soorten onderscheidingen. De meest voorkomende onderscheiding is Lid in de Orde van Oranje Nassau.
  • Ook bedrijven, stichtingen, verenigingen en instellingen kunnen een onderscheiding krijgen. Bijvoorbeeld de Koninklijke Erepenning of het Predicaat Koninklijk. Meer hierover op deze website

Het aanvragen van een lintje

Op deze website kunt u een eerste aanvraag doen bij de gemeente. Eenmaal verstuurd wordt uw verzoek doorgestuurd naar de gemeente Smallingerland. Een gemeenteambtenaar bekijkt het verzoek en beoordeelt of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot de voordracht. Daarna ontvangt u per e-mail een link naar het complete digitale voorstelformulier.

De aanvrager dient het formulier volledig in te vullen. U kunt op zoek gaan naar personen die de aanvraag willen ondersteunen, zodat zij op kunnen schrijven waarom zij vinden dat iemand een lintje verdient. We noemen dit een ‘steunverklaring’. Dit kan bijvoorbeeld de voorzitter van de sportclub schrijven. Deze steunverklaringen en eventuele krantenartikelen kunt u digitaal uploaden.

Is de persoon in loondienst? Dan moet de werkgever een verklaring schrijven waarin staat dat deze geen bezwaar heeft tegen een lintje voor zijn of haar werknemer.

Wanneer moet ik een lintje aanvragen?

Wilt u het lintje tijdens de lintjesregen in april laten uitreiken? Dan moet u de complete aanvraag vóór 1 juli van het jaar ervoor opsturen naar de gemeente. Dus voor een lintje tijdens Koningsdag 2025, moet u een aanvraag indienen vóór 1 juli 2024. Maar denkt u aan een uitreiking bij een bijzondere gelegenheid (bijv. jubileumviering)? Dan moet u de complete aanvraag 6 maanden van te voren indienen op deze website.

Het verdere verloop van de procedure

De burgemeester krijgt de aanvraag binnen. Hij kijkt of het voorstel compleet is en vraagt over de persoon informatie op bij politie en justitie. De burgemeester schrijft zijn advies over de aanvraag aan de Commissaris van de Koning. De provincie bekijkt het hele dossier nog een keer. De provincie stuurt het dossier met het advies van de Commissaris van de Koning door naar het Kapittel. Het Kapittel adviseert de Koning over de lintjes. De Ministeries zorgen daarna dat de lintjes bij de gemeente terecht komen. De gemeente neemt contact op met de aanvrager van een lintje, zodra bekend is dat het lintje is toegekend.

Het kan ook gebeuren dat een aanvraag uiteindelijk wordt afgekeurd en er dus geen Koninklijke onderscheiding wordt toegekend aan de kandidaat. Over de reden hiervan kan en mag de gemeente geen inhoudelijke informatie verstrekken.

Contact

Neem dan contact op met Sylvia Boonstra-Westra op tel.nr. 06 11 283 134 of mail naar: kabinetszaken@smallingerland.nl