Koninklijke onderscheiding aanvragen

Vindt u dat iemand een Koninklijke onderscheiding verdient? Draag deze persoon voor bij de gemeente. 

Voordragen Koninklijke onderscheiding (lintjes.nl)

Het formulier moet u helemaal invullen. U kunt ook mensen vragen om op te schrijven waarom zij vinden dat iemand een lintje moet krijgen. We noemen dit een ‘steunverklaring’. Dit kan bijvoorbeeld de voorzitter van de sportclub schrijven. Deze steunverklaringen ontvangen wij, indien mogelijk, graag op briefpapier en ondertekend. Als de persoon in loondienst is, dan moet de werkgever een verklaring schrijven waarin staat dat deze geen bezwaar heeft tegen een lintje voor zijn of haar werknemer.

Lintje aanvragen

-    U kunt een lintje aanvragen voor iemand die lang actief is voor de samenleving. U kunt hierbij denken aan vrijwilligerswerk voor de kerk, sportvereniging of in de zorg. Wanneer iemand 15 jaar achter elkaar of langer actief is, kan hij of zij een lintje krijgen. 
-    U kunt ook een lintje aanvragen voor iemand die iets gedaan heeft dat belangrijk is voor de samenleving. U kunt hierbij denken aan grensverleggend wetenschappelijk onderzoek of een vernieuwende manier van ondernemen.
-    Weet u zeker dat degene voor wie u een lintje aan wil vragen dit zal waarderen?
Er zijn verschillende soorten onderscheidingen. De meest voorkomende onderscheiding is Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Voor 1 juli

Wilt u het lintje tijdens de lintjesregen op Koningsdag laten uitreiken? Dan moet u de complete aanvraag vóór 1 juli van het jaar ervoor opsturen naar de gemeente. Dus voor een lintje tijdens Koningsdag 2022, moet u een aanvraag indienen voor 1 juli 2021. Iemand aandragen voor een lintje op Koningsdag 2021 is dus niet meer mogelijk. 
Maar denkt u aan een uitreiking bij een bijzondere gelegenheid? Dan moet u de complete aanvraag 6 maanden van te voren naar de gemeente opsturen.

Verdere procedure

De burgemeester krijgt de aanvraag binnen. Hij kijkt of het voorstel compleet is en vraagt over de persoon informatie op bij politie en justitie. De burgemeester schrijft zijn advies over de aanvraag aan de Commissaris van de Koning. De provincie bekijkt het hele dossier nog een keer. De provincie stuurt het dossier met het advies van de Commissaris van de Koning door naar het Kapittel. Het Kapittel adviseert de Koning over de lintjes. De Ministeries zorgen daarna dat de lintjes bij de gemeente terecht komen.
De gemeente neemt contact op met de aanvrager van een lintje. Dit doet zij zo gauw bekend is dat het lintje is toegekend. 

Als u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met Sylvia Westra, tel.nr. (0512) 581 209.